Ondersteun lhbt jongeren met suïcidale gedachten

Handzame factsheets voor ouders en professionals

Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (lhbt) jongeren doen 4,5 keer vaker een suïcidepoging dan heteroseksuele jongeren. Hoe kunnen ouders en professionals in zorg en welzijn hiermee omgaan? Daarover heeft Movisie twee specifieke factsheets uitgebracht: een voor ouders en een voor professionals en vrijwilligers die werken met lhbt jongeren.

Zelfmoordpogingen onder jonge lhbt personen komen 4,5 keer vaker voor dan onder heteroseksuele jongeren. Onder transgender jongeren heeft maar liefst een op de vijf een zelfmoordpoging gedaan. En 34 procent van de lesbiennes, biseksuele en homoseksuele jongeren heeft soms serieuze gedachten aan zelfmoord, tegenover 17 procent van de heteroseksuele jongeren.

Veelzeggende cijfers, die voor Movisie, 113 Zelfmoordpreventie, COC Nederland en het ministerie van VWS in 2019 aanleiding waren voor verschillende acties, zoals het vernieuwen van de website Iedereen is anders. Op deze site, primair gericht op jongeren, worden veel gestelde vragen over lhbti+ beantwoord en tips en verhalen gedeeld, filmpjes getoond en contactgegevens vermeld waar jongeren terecht kunnen voor hulp en ondersteuning. Ook voor ouders en professionals bevat de website een schat aan tips en informatie.

Handzaam en concreet

In het kader van suïcidepreventie onder jonge lhbti personen heeft Movisie onlangs nog eens twee handzame factsheets uitgebracht: een gericht op ouders, en een gericht op professionals en vrijwilligers. Ze bevatten toegankelijke en zeer concrete informatie: wat kan suïcidegedachten bij jongeren triggeren? Op welke signalen moet je alert zijn? En ook: wat kun je doen als je ziet dat je kind/ een jongere in de gevarenzone dreigt te raken?

Download de factsheet voor professionals en vrijwilligers

Download de factsheet voor ouders

Ook docenten hebben vaak te maken met kwetsbare jongeren. Om jongeren met depressieve gevoelens of zelfmoordgedachten beter te signaleren en bespreekbaar te maken, is een gratis e-learning ontwikkeld. Deze e-learning biedt nieuwe kennis, inzichten, oefenmateriaal en praktische handvatten.

Bekijk de e-learning voor docenten