'Ondersteun mensen met een beperking bij rol in politiek'

Manifest Toegankelijke Politiek

Betrek alle burgers, dus ook mensen met een beperking, bij de politiek en ondersteun ze bij een politieke rol. Deze oproep doen vijfentwintig partijen en organisaties, waaronder Movisie, in een manifest gericht aan de politieke partijen in Nederland.

Een aanjaagteam van politici met een beperking overhandigde het manifest Toegankelijke Politiek op 7 februari aan Kiki Hagen, voorzitter van de vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken.
In het manifest wijzen de ondertekenaars erop dat mensen met een beperking (lichamelijk, psychisch of anderszins) naar verhouding weinig deelnemen aan politieke en bestuurlijke activiteiten. 
Van de circa 12.000 volksvertegenwoordigers en bestuurders heeft nog geen 0,5% een structurele functionele beperking, terwijl dit voor 10 tot 15% van de Nederlandse bevolking geldt. ‘Hier ligt een uitdaging, voor mensen met een beperking zelf en voor politieke partijen’, aldus de 25 ondertekenaars van het manifest ‘Toegankelijke politiek’. Behalve maatschappelijke organisaties waaronder Movisie en Vilans scharen ook veel politieke partijen zich achter het manifest.
‘Nog steeds hebben mensen met een beperking te maken met vooroordelen en worden zij niet als volwaardig burger gezien’, schrijven ze. Terwijl juist deelname aan politieke activiteiten laat zien dat ze van betekenis kunnen zijn.’

Ambitie en actiepunten

De ondertekenaars roepen politieke partijen op om de ambitie uit te spreken dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 ten minste 5% van hun kandidaten te maken heeft met een beperking. ‘Het uitspreken van deze ambitie geeft energie en een sterke stimulans om de vertegenwoordiging door mensen met een beperking te vergroten.’
Het manifest noemt vijf concrete actiepunten om de drempel tot de politiek te verlagen. Toegankelijker zijn in communicatie en voorzieningen, mensen met een beperking actief benaderen, rolmodellen inzetten, mensen met een beperking de gelegenheid geven om enige tijd te laten meedraaien en zorgen voor een aanspreekpunt als klankbord bij knelpunten.

‘Niet over ons zonder ons’

Volgens Caroline Harnacke van Movisie sluit het manifest goed aan bij het VN-Verdrag Handicap dat Nederland in 2016 heeft ondertekend. ‘Movisie draagt met verschillende projecten bij aan de implementatie van dit verdrag. Ons uitgangspunt is steeds: ‘Niets over ons zonder ons’. Mensen met een beperking moeten betrokken zijn bij beslissingen die over hun leven gaan. Daarom werken wij in onze projecten niet alleen vanuit wetenschappelijke en professionele kennis, maar ook vanuit ervaringskennis van mensen met een beperking.’

Lees het manifest Toegankelijke Politiek

Lees het artikel 'VN-Verdrag Handicap vereist toegankelijke democratie'

Digitale ontmoetingsplaats ‘Onbeperkt in de politiek’

Sinds kort is er een digitale ontmoetingsplaats over onbeperkt meedoen in de politiek: www.onbeperktindepolitiek.nl. Mensen met een beperking en politieke ambities kunnen hier voor vragen terecht en ze kunnen er inspiratie opdoen over actief worden in de politiek. Wie al politiek actief is, kan anderen stimuleren dat ook te worden. Ook voor politieke partijen is de ontmoetingsplaats interessant: zij kunnen er ideeën opdoen over hoe ze meer mensen met een beperking kunnen betrekken bij hun partij. Om toegang te krijgen tot de ontmoetingsplaats moet je eerst een account aanmaken.

www.onbeperktindepolitiek.nl is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aanmelden is gratis.