Ondersteuning bij het realiseren van samenwerking tussen kunst en sociale zorg

Het aanbod van Movisie

9 oktober 2017

De kracht van kunst voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken is groot. Kunst spreekt de taal van emotie, raakt de harten van mensen en nodigt zo uit tot ander gedrag. Het draagt bij aan individuele ontplooiing, participatie en gezondheid. En om dat te bereiken, pleiten we voor meer samenwerking tussen de kunst- en sociale sector.

We nodigen iedereen uit om over de grenzen van de eigen discipline heen te kijken: neem de schotten weg in beleid, budget en praktijk. Movisie ondersteunt u hier graag bij! De ondersteuning van Movisie kan worden verdeeld over drie vragen:

1. Welk effect hebben culturele interventies?

Onderzoek

  • Movisie voert effectonderzoek uit naar de impact van culturele- en kunstinterventies en initiatieven. Movisie heeft bewezen onderzoeksmethoden die de impact en meerwaarde van culturele interventies zichtbaar maken.
  • De maatschappelijke waarde van kunst en cultuur in de langdurige zorg en ondersteuning wordt in binnen- en buitenland breed gedragen, maar kennis hierover is versnipperd. In opdracht van ZonMw voerde een consortium van Hogeschool Windesheim, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en Movisie een overzichtsstudie uit in het voorjaar van 2017.

Kennis verspreiden
Naast onderzoek zijn wij ervaren in het verspreiden en implementeren van kennis. We hebben meerdere Social Art Labs georganiseerd met tussen de 30 en 150 deelnemers uit het hele brede veld van zorg, welzijn en kunst.

'Movisie beschikt over procesbegeleiders die echt goed doorvragen, is een belangrijke kwaliteit bij procesbegeleiding'

2. Hoe kan ik mijn netwerk versterken?

Social Art Lab
Movisie ondersteunt bij de organisatie van lokale en regionale ‘Social Art Labs’: bijeenkomsten waarin we alle spelers op het gebied van zorg, welzijn, kunst en cultuur bij elkaar brengen. Zo stellen we samen bijvoorbeeld een actieagenda op. Dit deden wij bijvoorbeeld in Culemborg.

Procesbegeleiding of adviestraject
We ondersteunen u bij het vormgeven en uitdragen van (beleids-)advies over de inzet van kunst bij  maatschappelijke vraagstukken. Denk aan het faciliteren van bijeenkomsten waarin u en belangrijke partners toekomstvisie en passend beleid bepalen. Of het adviseren over mogelijkheden van lokale kunst- en cultuurinitiatieven rondom de aanpak van lokale maatschappelijke vraagstukken.

'Het gesprek met de Movisie adviseur bevestigt dat waar ik mee bezig ben, potentie heeft. De adviseur biedt toegang tot netwerken. Ik kon meteen het gesprek hebben met iemand die weet waar ik het over heb.'

3. Hoe kan ik professionals toerusten?

We bieden scholing & training aan professionals uit de kunst- en cultuursector én aan zorg- en welzijnsprofessionals in het goed vastleggen van methoden.

Training

Meer informatie

Meer informatie? Neem gerust contact op met Saskia van Grinsven of kijk op www.movisie.nl/kunst.