Onderzoek naar gebruik databank Effectieve sociale interventies

artikel - 15 juni 2015

In de sociale sector is een toenemende interesse voor effectieve interventies. Zowel uitvoeringsorganisaties als opdrachtgevers vragen vaker om onderbouwing en naar resultaten van het sociaal werk. In de databank Effectieve sociale interventies staat informatie over de effectiviteit van meer dan 120 sociale interventies. Het is een hulpmiddel voor professionals, gemeenten en burgers om sociale problemen met passende interventies op te lossen. Movisie heeft een gebruikersonderzoek uitgevoerd naar het daadwerkelijke gebruik van de databank. Welke factoren beïnvloeden het gebruik van deze databank?

De jubilerende databank wordt goed bezocht. In 2013 werden de interventiebeschrijvingen gemiddeld ruim 4000 keer per maand geraadpleegd en in 2014 is dit gestegen naar ruim 5000 keer per maand. Voor het gebruikersonderzoek zijn interviews afgenomen met 18 stafmedewerkers en managers, die geselecteerd zijn op bekendheid met de databank. De volgende 3 factoren beïnvloeden hun gebruik van de databank:

1. Vertrouwen in kwaliteit

Een groot deel van de respondenten noemt als belangrijkste voordeel van effectieve interventies in de databank dat je meer kunt vertrouwen op de kwaliteit. Daarbij kan de databank professionals helpen om nut en noodzaak van hun werk toe te lichten en te verantwoorden. ’Bewust bekwaam handelen’ wordt belangrijker: wat doen wij en waarom?, zo blijkt uit de interviews. Zowel uitvoeringsorganisaties als opdrachtgevers vragen immers vaker om onderbouwing en naar resultaten van het sociaal werk.
Movisie is in 2015 gestart met de beoordeling van interventies op beschrijving (Goed beschreven), onderbouwing (Goed onderbouwd) en effectiviteit (Effectiviteit). Zo wordt de kwaliteit en onderbouwing van interventies nog duidelijker. Hierdoor kunt u weer makkelijker laten zien waarom u hebt gekozen voor die aanpak. 

2. Welzijn Nieuwe Stijl en de decentralisaties

Uit de interviews komt naar voren dat veel organisaties vooral naar (nieuwe) interventies zoeken om handen en voeten te geven aan ontwikkelingen als Welzijn Nieuwe Stijl, de decentralisaties en de transformatie. Ook nieuwe doelgroepen of sociale problemen zijn aanleiding om de databank te raadplegen.
In de vernieuwde databank vindt u binnenkort informatie over interventies die aansluiten bij de decentralisaties en de transformatie. Deze interventies benutten de eigen kracht van mensen, versterken zelfredzaamheid en betrekken het eigen sociale netwerk van de burger/cliënt.

3. Het belang van maatwerk

Ondanks de toenemende interesse, bestaat er bij stafmedewerkers twijfel over de toepasbaarheid van effectieve  interventies. Als reden om de databank niet te gebruiken noemen respondenten het belang van maatwerk. Bestaande interventies passen, naar hun idee, niet altijd in de lokale situatie of bij de doelgroep. Zij geven de voorkeur aan eigen interventies of het aanpassen van bestaande interventies. Ook twijfelen sommige respondenten over het belang van (bewezen effectieve) interventies omdat zij bijvoorbeeld vinden dat de effectiviteit van de hulpverlening vooral afhangt van een goede professional die gebruik maakt van zijn ervaring en intuïtie.
In de nieuwe databank benadrukt Movisie – en zal dit blijvend doen - dat het gebruik van bestaande interventies en interventies uit de databank ruimte laat voor maatwerk en de expertise van de professional. 

Gebruikersonderzoek databank Effectieve sociale interventies
Hoe maken maatschappelijke organisaties en professionals gebruik van de databank Effectieve sociale interventies? Voor het onderzoek zijn interviews afgenomen met 18 stafmedewerkers en managers, die geselecteerd zijn op bekendheid met de databank. Het doel van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen in wat professionals  (uitvoerende professionals, staf- en beleidsmedewerkers, managers) nodig hebben om beter gebruik te maken van interventies uit de databank. Dit is belangrijke informatie voor Movisie om de sociale sector zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun dienstverlening aan burgers/cliënten.
Benieuwd naar het onderzoeksrapport? U kunt het gehele rapport downloaden.

De databank is vernieuwd!

De databank Effectieve sociale interventies bestaat dit jaar vijf jaar en is geheel vernieuwd. Sinds kort worden de interventies beoordeeld door een onafhankelijke erkenningscommissie. In de nieuwe databank staan beoordeelde interventies bovenaan in het overzicht. Zo is meteen duidelijk op welk niveau een interventie positief beoordeeld is. Verder vindt de bezoeker op de homepage handige links tussen bijvoorbeeld de transformaties of het werken in sociale wijkteams en de interventies in de databank. Benieuwd naar het resultaat? Neem een kijkje op: www.movisie.nl/effectievesocialeinterventies

 

Reacties

Reageer op dit artikel

7 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.