Onderzoek naar mogelijk ongelijke behandeling bij Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming werkt met een grote diversiteit aan gezinnen. Gezinnen met een migratieachtergrond zijn oververtegenwoordigd in de jeugdbescherming. Cultureel sensitief werken is daarom een belangrijk onderwerp voor de raad.

Verwey-Jonker Instituut doet in samenwerking met Movisie onafhankelijk onderzoek naar hoe de raad omgaat met de culturele diversiteit en armoedeproblematiek van gezinnen.

Centraal staat de vraag of bij de Raad voor de Kinderbescherming vooroordelen een plek hebben in de dienstverlening en de raad als werkgever, in hoeverre er mogelijke sprake is van ongelijke behandeling en hoe de Raad zijn culturele sensitiviteit als organisatie kan versterken. Het onderzoek past in de groeiende aandacht die er rijksbreed is voor gelijke behandeling en cultuursensitief werken.

Lees meer in dit nieuwsbericht van NOS