Onderzoek naar de rol en positie van de Coördinator Vrijwillige Inzet

4 oktober 2019

De coördinator vrijwillige inzet is een cruciale, maar vaak ondergewaardeerde functie als het gaat om werken met vrijwilligers. Betaalde en onbetaalde coördinatoren zorgen ervoor dat vrijwilligers gevonden en gebonden worden. Ook regelen zij praktische en strategische zaken. Ze zijn vaak de verbinder tussen management of bestuur en de werkvloer, en tussen de organisatie en de buitenwereld. En niet onbelangrijk: in deze tijd van toenemende druk op vrijwillige inzet, kunnen zij een buffer vormen en overbelasting voorkomen bij vrijwilligers.

Movisie doet onderzoek naar hoe coördinatoren vrijwillige inzet zelf naar hun rol en positie kijken: waar hebben zij mee te maken? Hoe gaan ze om met alle vragen en taken die op hen afkomen? Wat helpt hun om het werk met plezier en zo goed mogelijk te blijven doen? En hoe ziet het competentieprofiel van de hedendaagse coördinator eruit?

Om dat te weten te komen, is een vragenlijst ontwikkeld. Die wordt breed verspreid onder verschillende groepen coördinatoren. Tegelijk doen we literatuuronderzoek en houden we interviews met een aantal coördinatoren. In een aantal groepsbijeenkomsten worden alle opbrengsten besproken en verdiept. De belangrijkste bevindingen publiceren we in een rapport.

Doel

Het doel van het onderzoek is om de coördinator vrijwillige inzet praktische handvatten aan te reiken om hun rol en positie verder te versterken. Ook wordt input verzameld die de beroepsvereniging AGORA kan gebruiken om het beroepsprofiel van de coördinator vrijwillige inzet te vernieuwen en zo het beroep landelijk erkend te krijgen. Door landelijk aandacht te geven aan de uitkomsten van het onderzoek, werken we aan de zichtbaarheid van en waardering voor het vak.

Doe mee!

Ben je coördinator vrijwillige inzet, vul dan vóór 25 oktober deze vragenlijst in. Met coördinator vrijwillige inzet bedoelen we degene die vrijwilligers aanstuurt, begeleidt en ondersteunt. Dat kan een functie zijn, maar bijvoorbeeld ook een taak van een bestuurslid of een rol van een sociaal werker.

Naar de vragenlijst

Bij vragen kun je contact opnemen met Willem-Jan de Gast, 030-7892101 of Michaëla Merkus, 06-55440573