Onderzoeksronde 2023 van het Expertisepunt Basisvaardigheden geopend

Kunnen meedoen in de samenleving

Ieder jaar publiceert het Expertisepunt Basisvaardigheden (EB) een onderzoeksagenda. De onderzoeksagenda sluit aan bij de actualiteit, urgente kwesties en vraagstukken die blijken uit ervaringskennis, praktijkkennis en wetenschappelijke kennis.

Het is nu mogelijk om onderzoeksideeën in te dienen via het formulier onderaan deze pagina. Dit kan tot en met 11 september 2023.

Download hier de Onderzoeksagenda 2023

Download hier het document met de procedure en overige informatie

Ga naar het onderzoeksportaal van het Expertisepunt Basisvaardigheden  

Thema's en speerpunten

De onderzoeksagenda van 2023 kent twee thema’s: Maatschappij & participatie en Professionalisering. Binnen deze thema’s zijn speerpunten geformuleerd. De speerpunten geven richting aan de onderzoeksvoorstellen die ingediend kunnen worden bij het Expertisepunt Basisvaardigheden. Het onderliggende centrale thema van de Onderzoeksagenda 2023 is kunnen meedoen in de samenleving.

Thema 1. Maatschappij & participatie

 

Speerpunt 1: Gezin en basisvaardigheden

Binnen het speerpunt Gezin en basisvaardigheden stimuleert het Expertisepunt Basisvaardigheden onderzoeksvoorstellen met een focus op ouders met (risicofactoren voor) beperkte basisvaardigheden en aandacht voor het kind in het gezin (focus op gezin/thuis). Dit kan gaan over de behoeften van ouders en gezinnen met beperkte basisvaardigheden, namelijk wat hen zou helpen en hoe school, voor- en vroegschoolse educatie en andere instanties, vrijwilligers en professionals hen kunnen ondersteunen de vaak vicieuze cirkel te doorbreken. Dit kan eveneens gaan over de verdere professionalisering van de beroepspraktijk. Namelijk hoe beschikbare kennis (breder) gedeeld en benut kan worden onder professionals en organisaties. En hoe opleidingen beter toegerust kunnen worden.

Thema 2. Professionalisering

 

Speerpunt 1: Sociaal werk en basisvaardigheden

Binnen het speerpunt Sociaal werk en basisvaardigheden stimuleert het Expertisepunt Basisvaardigheden onderzoeksvoorstellen met een focus op hoe lokale initiatieven – waarbij basisvaardigheden een rol spelen – ondersteund of versterkt (kunnen) worden door professionals in het sociaal domein. Mogelijke invalshoeken zijn: hoe werken sociaal professionals samen met lokale initiatieven, welke rol nemen zij daarbij in en hoe slaan zij de brug tussen leef- en systeemwereld?

Speerpunt 2: Basisvaardigheden en de inclusieve arbeidsmarkt

Binnen het speerpunt Basisvaardigheden en de inclusieve arbeidsmarkt stimuleert het Expertisepunt Basisvaardigheden onderzoeksvoorstellen met een focus op hoe op lokaal niveau – binnen een bedrijf, organisatie, wijk of gemeenschap – een inclusieve arbeidsmarkt gestimuleerd kan worden met aandacht voor basisvaardigheden. Hierbij kan gedacht worden aan het doorontwikkelen van veelbelovende aanpakken en het in kaart brengen van werkzame elementen van praktijkvoorbeelden.

Meer informatie over de inhoudelijke speerpunten, thema's en aandachtspunten lees je in de Onderzoeksagenda 2023 (pdf).

Voorwaarden

In 2024 kunnen er maximaal zes onderzoeken worden uitgevoerd voor een vast bedrag van 66.000 euro (inclusief btw en eventuele (reis)kosten) per onderzoeksproject. Aanvragers worden uitgenodigd hun onderzoeksideeën in te dienen via een formulier. Insturen van het formulier kan tot en met uiterlijk 11 september 2023.

Besteed in je onderzoeksidee nadrukkelijk aandacht aan de gestelde voorwaarden. De onderzoekscommissie moet zich hier een goed beeld van kunnen vormen en dit kunnen beoordelen. In het onderzoeksidee werk je dit uit in max. twee A-4 (800 woorden), bij voorkeur in de volgende punten:

  1. Doelstelling en doelgroep onderzoek
  2. Maatschappelijke relevantie
  3. Hoe bouwt het voort op bestaande kennis?
  4. Onderzoeksvraag
  5. Onderzoeksaanpak

Lees hier de toelichting bij het indienen van een onderzoeksidee

Onderzoeksagenda 2023