Online leersessies: hoe pakken we sociale vraagstukken aan in tijden van corona?

6 april 2020

Vanwege de coronacrisis organiseert Movisie online leersessies voor sociaal professionals. We behandelen vraagstukken als: Wanneer kies je voor fysieke ontmoeting met inwoners en wanneer niet? Kun je online hulpverlenen op methodische wijze? En hoe kun je als sociaal professional optreden als verbinder tussen hulpinitiatieven en inwoners? In iedere sessie leidt een aantal experts de sessie in en is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen.

Door de maatregelen tegen het coronavirus, staan sociale professionals voor allerlei uitdagingen. In een coronadossier deelt Movisie kennis en ervaringen over hoe om te gaan met sociale vraagstukken in een tijd die voor veel inwoners van Nederland moeilijk is. Deze uitdagingen vragen om improvisatie, creativiteit en van elkaar leren. Movisie organiseert online bijeenkomsten met verschillende partners, waardoor professionals leren van experts en van elkaar: er is volop ruimte om dilemma's en mogelijkheden met elkaar te delen. Van iedere leersessie die tot nu toe plaatsvond, is een verslag gemaakt.

Vragenlijst

In de voorbereiding op de leersessie willen we inventariseren welke veranderingen jij als sociaal professional door de coronacrisis ervaart. Hiervoor hebben we een korte vragenlijst opgesteld. Vul de vragenlijst in en vertel ons in welke mate jouw werk zich nu ontwikkelt!

Vul de vragenlijst in

Overzicht van de voorgaande sessies

 

 • 26 mei 2020 - Beroepsontwikkeling in coronatijden
  Welke invloed heeft de coronacrisis op het sociaal werk? Hoe ontwikkelt het vak zich in deze tijden? In de online leersessie reflecteren we op de uitkomsten van de voorgaande sessies en kijken we naar de toekomst. Hoe ziet het cruciale beroep van de sociaal professional er dan uit? 
  Lees het verslag
   
 • Donderdag 9 april – 16.00-17.00 uur       
  De afweging of je nog wel of niet fysiek contact kunt hebben, stond centraal in deze sessie. We organiseerden deze leersessie in samenwerking met Sociaal Werk Nederland en de BPSW. We hebben deze sessie opgenomen zodat we hier een video kunnen plaatsen, maar door technische problemen is deze video (nog) niet beschikbaar. Wel kunnen we je verwijzen naar een kort geschreven verslag het Afwegingskader over fysieke ontmoeting. Dit afwegingskader was onderwerp van gesprek en biedt handvatten voor jou om de afweging te maken of je wel of niet mensen bezoekt in je werk.

  Lees het verslag

 • Donderdag 16 april – 10.30 tot 12.00 uur
  Wat komt er op professionals af in tijden van Corona en hoe kun je daarmee omgaan? Movisie interviewde professionals en biedt informatie en ruimte voor leren. Met: Maryse den Hollander en Martha Talma.

  Lees het verslag

 • Donderdag 23 april - 15.30 tot 17.00 uur
  Hoe signaleer je in tijden van corona en werken op afstand problemen thuis? De spanningen lopen op en kans op huiselijk geweld neemt toe. In deze sessie gaven Hilde Bakker (Movisie), Daphne Steenvoorden (Samen Veilig Midden Nederland en Veilig Thuis Utrecht) en Marja de Klerk (Veilig Thuis Utrecht) een introductie over het signaleren van deze problematiek en de werkwijze van Veilig Thuis in coronatijd. Daarna gingen we met elkaar aan de slag om te leren van ieders ervaringen en ideeën.

  Lees het verslag

 • Dinsdag 28 april - 15.30 tot 17.00 uur 
  Online hulpverlening - sociaal werkers schakelen razendsnel van face to face naar online werken met cliënten. Hoe doen ze dat? Wat gaat daarin goed en wat is lastig? En hoe kunnen ze dat, net als face to face, op methodische wijze doen? Over die vragen ging deze sessie waarin Christa Nieuwboer (lector Avans) en Hans Versteegh (auteur Digivaardig sociaal werk) het onderwerp introduceerden. Daarna was er, zoals in elke online leersessie, ruimte om van elkaars ervaringen te leren.

  Lees het verslag

 • ​​​​​​​Donderdag 30 april - 15.30 tot 17.00 uur
  Sociaal werker als verbinder tussen hulpinitiatieven en inwoners - Nederlanders laten zich van hun beste kant zien, er zijn veel initiatieven om elkaar in deze crisistijd te helpen. Maar hoe zorg je er als sociaal werker voor dat die initiatieven álle kwetsbare mensen bereiken? Hoe verklein je de afstand tussen het aanbod en de mensen die het nodig hebben? Inclusieve ondersteuning vanuit de samenleving is belangrijk en daar proberen sociaal werkers aan bij te dragen. In deze leersessie stonden we bij die uitdaging stil. Radboud Engbersen (expert sociaal domein bij Movisie) en Houriya Harrane (community builder en accounthouder Versa Welzijn) introduceerden het onderwerp. Daarna was er ruimte om als sociaal werkers van elkaar te leren.

  ​​​​​​​Lees het verslag

Coronadosssier

Dit artikel is onderdeel van een dossier waarin wij kennis verzamelen over het coronavirus. Heb jij een vraag die Movisie kan beantwoorden? Tips of noemenswaardige initiatieven? Stuur dan een e-mail naar Hans Alderliesten, h.alderliesten@movisie.nl.

Naar het dossier