Online training: Veilige opvang voor Regenboogjongeren

Vandaag lanceren we de nieuwe online training ‘Veilige opvang voor Regenboogjongeren’. De training is bedoeld voor sociaal professionals die werkzaam zijn in de maatschappelijke opvang en crisisopvang. De focus van de training ligt op het vergroten van bewustwording, sensitiviteit en signalering ten aanzien van dak- en thuisloze lesbische, homoseksuele, bi, transgender en intersekse (LHBTI) jongeren.

In 2020 deed Movisie op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een verkenning van de situatie van dak- en thuisloze LHBTI-jongeren in Nederland. In de publicatie ‘Driedubbel kwetsbaar’ werd duidelijk dat de situatie van deze jongeren zeer zorgelijk is. Naar aanleiding van de verkenning en de aanbevelingen is nu een online training ontwikkeld.

Driedubbel kwetsbare dak- en thuisloze LHBTI-jongeren

De publicatie ‘Driedubbel kwetsbaar’ (Movisie, 2020) maakt duidelijk dat de situatie van dak- en thuisloze LHBTI-jongeren zeer zorgelijk is. Ze worstelen soms met zelfacceptatie en zijn veelal afgewezen door hun familie of omgeving. Als dak- of thuisloze zijn ze  kwetsbaar voor geweld en misbruik. Veilige opvangplekken zijn er onvoldoende en voor op de plekken die er wel zijn is men vaak onvoldoende sensitief als het gaat om seksuele en genderdiversiteit. In Nederland zijn er naar schatting 900 tot 2000 dak- en thuisloze LHBTI-jongeren.

Lees de volledige publicatie: Verkenning van de situatie van dak- en thuisloze LHBTI-jongeren in Nederland

De online training ‘Veilige opvang voor Regenboogjongeren’ maakt duidelijk welke kennis, houding en vaardigheden sociaal professionals nodig hebben om dak- en thuisloze LHBTI-jongeren effectief te ondersteunen. Zo is er aandacht voor hoe je met deze jongeren in gesprek kunt gaan en wat je als organisatie kunt doen om inclusiever te zijn voor LHBTI’s. In de training komen via videofragmenten jongeren aan het woord die zelf ervaring hebben met dak- en thuisloosheid en professionals die werkzaam zijn in de maatschappelijke opvang. 

Naar de training

Deze online training is mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en met filmmateriaal van de Transketeers.