Online uitzending: 12,5 jaar Je lijf, je Lief!

Lesprogramma voor het praktijkonderwijs over grenzen in relaties en seks

16 november 2021

GGD Amsterdam en Movisie ontwikkelden ruim 12,5 jaar geleden het lesprogramma Je Lijf, je Lief! Doel van de lessen is seksueel gezond gedrag bij jongeren met een lichte verstandelijke beperking te bevorderen en seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Dit bijzondere jubileum was de aanleiding voor een online uitzending en deze is nu online te bekijken.

Jongeren met een lichte verstandelijke beperking die praktijkonderwijs volgen, lopen meer risico dan hun leeftijdgenoten op het meemaken of plegen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, weten we uit onderzoek. Daarom werd een lesprogramma ontwikkeld. De jongeren worden ondersteund in het beter herkennen en respecteren van de eigen wensen en grenzen en die van anderen op het gebied van relaties en seks. 
Je Lijf, je Lief! wordt uitgevoerd door mentoren of docenten Gezondheidszorg en Welzijn op praktijkscholen in het eerste of tweede leerjaar.

Waarde van het lesprogramma

Je lijf, je Lief! bestaat inmiddels 12,5 jaar en dat is de aanleiding voor het maken van een online uitzending. In de opname komen experts van Movisie en Rutgers aan het woord over het belang en de waarde van dit lesprogramma. De belangrijkste kenmerken van het lesprogramma komen aan bod en er wordt gesproken over de plaats van Je Lijf, je Lief! binnen een doorlopende leerlijn. De online uitzending ’12,5 jaar Je Lijf, Je Lief!’ wordt gepresenteerd door Simon Timmerman van Movisie. Hieronder kun je de video bekijken.

In de afgelopen 12,5 jaar is het lesprogramma geëvalueerd door Movisie, Rutgers en de Universiteit Utrecht. Op basis van die uitkomsten zijn de lessen doorontwikkeld en aangepast aan de nieuwste inzichten. Verschillende GGD-en in Nederland zijn getraind in de lessenreeks, en kunnen het programma zelf overdragen aan docenten in het praktijkonderwijs. 

Sinds 2015 is Je Lijf, je Lief! opgenomen in de Databank Effectieve sociale interventies. De interventie is in oktober 2020 erkend als Goed Onderbouwd door de Erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid. Dit betreft een her-erkenning na een periode van vijf jaar na de eerste erkenning.