Online verbetertool Jongeren en arbeid

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt is er in ons land een relatief grote groep jongeren die geen betaald werk heeft en die ook geen onderwijs volgt. Het dossier 'Wat werkt bij de succesvolle toeleiding van jongeren naar werk' beschrijft welke werkzame elementen je kunt inzetten om jongeren in een kwetsbare positie duurzaam te laten participeren op de arbeidsmarkt. De inzichten uit dit dossier en een aantal regionale bijeenkomsten hebben we vertaald naar een online verbetertool. Hiermee kun je aan de slag gaan om jouw project of aanpak van arbeidstoeleiding nog beter te maken.

De bedoelingen zijn goed. De insteek is positief. Niemand hoeft langs de kant te blijven staan, iedereen mag meedoen. Maar in de praktijk blijkt de re-integratie van jongeren in een kwetsbare positie een moeizaam proces te zijn, zelfs nu het economische tij meezit. Deze tool is bedoeld voor gemeentelijke en sociaal professionals die meer inzicht willen krijgen in hoe zij hun project of aanpak om kwetsbare jongeren naar de arbeidsmarkt toe te leiden kunnen verbeteren.

De tool in het kort

Uitgangspunt van de tool zijn de vragen en behoeften van de re-integratiepraktijk. De tool is doelgericht. Ze geeft per onderdeel tips hoe je via concrete en relatief simpele aanpassingen het rendement van je project kan verhogen. Bovendien hoef je niet de volledige tool in te vullen. Je kunt je beperken tot die onderdelen die voor jou relevant zijn.

De tool bestaat uit drie stappen waarin je aan de hand van zeven thema’s je aanpak onder de loep neemt. Je begint te bepalen hoe je project op bepaalde onderdelen scoort. Scoort je project of aanpak op een bepaald onderdeel minder dan verwacht of gewenst, dan volgen gelijk een aantal verbetertips (stap 2). Vervolgens stel je met behulp van de testscore en de verbetertips een verbeterplan op. In dat plan kun je ook aangeven welke verbeterpunten prioriteit krijgen en welke minder dringend zijn.

Ga naar de verbetertool jongeren en arbeid

Feedback vanuit verschillende perspectieven

Om nog meer uit de tool te halen is het raadzaam om aan verschillende collega’s te vragen om de tool in te vullen. Zeker als die collega’s vanuit verschillende rollen (bijvoorbeeld beleid versus uitvoering) bij het project betrokken zijn. Als op bepaalde onderdelen significante verschillen in de score te zien zijn, geeft dat een indicatie om nog eens extra goed naar dat onderdeel in je project te kijken. Dat laatste geldt helemaal als je ook deelnemers aan je project uitnodigt om de test te doen. Om deze feedback vanuit verschillende invalshoeken te faciliteren hebben we het tabblad Teams gemaakt. Hieronder kun je deelnemers en collega’s uitnodigen en hun gemiddelde scores inzien.

Input gevraagd

We zijn benieuwd naar jullie ervaringen met deze tool. En we willen deze graag gebruiken om de tool nog beter te maken. Mocht je suggesties, aanvullingen of opmerkingen hebben, dan stellen we het op prijs als je die mailt naar Martin van de Lustgraaf.

Ga naar de verbetertool jongeren en arbeid

Wat werkt bij-dossier en infographic

Download het Wat werkt bij-dossier en de infographic Wat werkt bij de succesvolle toeleiding van jongeren naar werk.

Deze verbetertool is gemaakt door Movisie en mogelijk gemaakt door Instituut Gak