Ontmoetingen in de wijk door stadstuin Ubuntu

Buurtcommunities: helden van de doe-democratie

4 april 2018

Ondernemers achter de stadstuin Ubuntu willen de stadslandbouw grootmaken in Amsterdam Zuidoost. Stadslandbouw biedt kansen voor wijkeconomie, leidt tot ontmoetingen en inspireert een gezonde en veerkrachtige levensstijl.

Op een stuk grond naast Station Holendrecht in Amsterdam Zuidoost bloeide twee jaar lang stadstuin Ubuntu, een voedseltuin voor de buurt. Ubuntu is een term vanuit de Afrikaanse gemeenschapsfilosofie, die samengevat wordt met de slogan ‘ik ben, omdat wij zijn’. Annet van Hoorn, sociaal ondernemer en initiatiefnemer van de Ubuntu Stadstuin, legt uit: ‘We wonen en werken in een stadsdeel waar veel mensen uit Afrika zijn. Je ontleent betekenis aan mensen waar je mee omgaat. De verbondenheid met de aarde is heel belangrijk. Dit in tegenstelling tot waar we nu zijn in de westerse wereld, waar iedereen op zijn eilandje bezig is. Iedereen heeft vrijheid, is onafhankelijk en alles is maakbaar.’

Buurtcommunities en Buurtwijs
Buurtcommunities is een reeks bijeenkomsten geïnitieerd door De Indische Buurt Communities uit Amsterdam en georganiseerd samen met Pakhuis de Zwijger, KrachtinNL en Movisie. De komende tijd lees je op de website van Buurtwijs, platform voor buurtontwikkeling, de verhalen van de mensen die deze communities maken. Voor welke opgave staan ze? Hoe organiseren zij zich? Wat is kenmerkend voor hun groep? Hoe verhouden ze zich tot de institutionele partijen?

Kringlopen

‘De Ubuntu-filosofie gaat ervan uit dat je ook de gemeenschap nodig hebt om jezelf te zijn. Alles is één, we zijn een deel van de natuur. In de praktijk hebben we geprobeerd allerlei kringlopen te sluiten. Zo vingen we regenwater op en gebruikten we ons eigen compost. We hadden ook een plan om gas op te wekken met de toiletten, om daarmee een kas op te warmen. De vergister die we daarvoor nodig hadden konden we niet kopen, omdat het een tijdelijke plek was en we geen subsidie kregen.’

Lees het volledige artikel op Buurtwijs

Dit artikel is geschreven door Martin Zuithof.