Oogst van vier jaar Wij in de Wijk samengevat in infographics

Ter afronding van het vierjarige project Wij in de Wijk maakte Movisie drie infographics waarin de oogst van het project is samengevat: de kerngegevens, de waarde en de lessen. Mooi aanknopingspunt voor wijkinitiatieven die willen werken aan prettig leefbare wijken en buurten.

Hoe bereik je dat in wijken en buurten mensen prettig samenleven en naar elkaar omkijken, ook naar medebewoners in een kwetsbare positie? De afgelopen vier jaar ging Movisie daarover te rade bij 29 initiatieven in heel Nederland. De bevindingen werden verwerkt in casusbundels, podcastseries, videofilms, artikelen en bijeenkomsten. 
In drie infographics is de oogst van vier jaar Wij in de Wijk nu kernachtig samengevat.

Infographic 1 bevat cijfermatige gegevens over het vierjarige project Wij in de Wijk, zoals het aantal beschreven casussen, het aantal podcasts en videofilms dat de afgelopen jaren werd geproduceerd. Via links in de infographic kom je meteen op de verschillende onderdelen van het project terecht.

Infographic 2 laat zien wat de waarde van de casusbeschrijvingen was volgens de initiatiefnemers, professionals en beleidmakers. Vijf initiatieven zijn uitgelicht.

Infographic 3 geeft een helder overzicht van de lessen van Wij in de Wijk voor het beleid, de professional en de inwoner.