Opgaven in de aanpak van multiproblematiek succesvol oppakken

Werk jij met cliënten met meervoudige en complexe problemen? Dan sta je regelmatig voor nieuwe uitdagingen. Want deze mensen hebben hulp nodig op uiteenlopende gebieden, zoals bij het wonen, werken, met geld en/of veiligheid. Daar is dus ook de kennis en kunde van anderen bij nodig én moet de hulp goed op elkaar worden afgestemd.

Hoe ga je bijvoorbeeld om met gegevensdeling, hoe kom je met partners tot gezamenlijke beslissingen voor een gezin, hoe help je omwonenden die last hebben van mensen met onbegrepen gedrag? Wat kun je of mag je doen? Wat helpt daarbij? In een webinarreeks nemen het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Movisie, het Trimbos-instituut en het Centrum voor Criminaliteitsbestrijding en Veiligheid (CCV) je mee in de aanpak van vier opgaven in de aanpak van multiproblematiek.

De webinars duren één uur en zijn onder lunchtijd gepland. Met een broodje in je hand word je online bijgepraat over vier actuele thema’s. Je vragen worden in een apart vragenuurtje dat twee weken na de webinar plaatsvindt, beantwoordt.  

Dit zijn de vier uitdagingen waar we over spreken in de webinars en vragenuurtjes: