Oproep: deelname gemeenten aan onderzoek lokaal gemeentebeleid

1 juni 2022

Hoe staat het ervoor met het lokale antidiscriminatiebeleid bij gemeenten? Hoeveel gemeenten hebben zo'n beleid? En waar lopen gemeenten tegen aan bij het ontwikkelen van het lokale antidiscriminatiebeleid? Wat hebben gemeenten nodig? Vanuit Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) en Movisie doen wij hier onderzoek naar.

Met dit onderzoek willen we meer zicht krijgen op: 

  • Het huidige lokale antidiscriminatiebeleid en hoe dit antidiscriminatiebeleid eruitziet 
  • Waar gemeenten behoeften aan hebben als het gaat om lokaal antidiscriminatiebeleid of het vormen daarvan 
  • De rol van de antidiscriminatievoorziening en andere organisaties die zich bezighouden met discriminatie

Vul de vragenlijst in

Ook als uw gemeente geen specifiek lokaal antidiscriminatiebeleid voert is het nuttig als u de vragenlijst invult. Zo krijgen we een compleet landelijk beeld van wat gemeenten doen op het gebied van lokaal antidiscriminatiebeleid.  

Dit onderzoek doen wij in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; en in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Justitie en Veiligheid.  

De vragenlijst bestaat uit minimaal 20 en maximaal 37 vragen en is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn bij een gemeente.

Vul de vragenlijst in of scan de QR-code.