Oproep: doe mee met onderzoek eerlijke werving en selectie voor het mkb

27 september 2021

Wil je in gesprek met andere mkb'ers over talent vinden en eerlijke kansen bieden in werving en selectie? Dan zoeken wij jou! Gelijke kansen bij werving en selectie en het tegengaan van discriminatie staat steeds meer in de belangstelling. Maar welke maatregelen zijn effectief en welke niet?

Volgens wetenschappers is objectief werven en selecteren het meest effectief. Bij objectief werven en selecteren wordt bijvoorbeeld van tevoren een lijst met competenties voor de functie opgesteld en wordt met een scoreformulier bijgehouden hoe goed de verschillende kandidaten deze competenties onder de knie hebben.

Maar werkt dit ook bij mkb-bedrijven? We zijn heel benieuwd hoe hier binnen het mkb over gedacht wordt. Is dit toepasbaar in de praktijk? Vind je dit haalbaar? Waar liggen mogelijk obstakels? Jouw mening telt! Onderzoekers van Movisie en onderzoeksbureau TNO proberen dit, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in kaart te brengen.

Hoeveel tijd ben je kwijt?

Er worden dialoogsessies georganiseerd van maximaal 1,5 uur waarin mkb’ers, onder begeleiding van een onderzoeker, met elkaar in gesprek gaan over gelijke kansen bij werving en selectie. De gesprekken worden online gehouden. De groepen bestaan uit ongeveer 6 mensen. De gesprekken zullen eind oktober plaatsvinden. Je hoeft je niet voor te bereiden op het gesprek dus je bent slechts 1,5 uur kwijt.

Direct aanmelden

Wat gebeurt er met de gegevens?

De gesprekken worden anoniem en vertrouwelijk verwerkt, geanalyseerd en verwerkt in een rapport over gelijke kansen in werving en selectie. Dat rapport wordt aangeboden aan het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wat levert het op?

De inzichten uit het rapport worden onder andere gebruikt voor de ontwikkeling van een e-learning module of andere middelen om werkgevers te ondersteunen. Ook worden de inzichten gebruikt voor de verdere uitwerking van het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Dit wetsvoorstel, dat nog in behandeling is bij de Tweede Kamer, vraagt van bedrijven om aantoonbaar te maken hoe zij in de werving en selectie gelijke kansen creëren voor iedereen.

Met dit onderzoek hopen we mkb’ers te helpen in het creëren van gelijke kansen in werving en selectie.
Als dank voor je deelname ontvang je een cadeaubon van 15 euro.

Meedoen?

Wil je meedoen? Vul dan het formulier onderaan deze pagina in. Heb je nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Jolien Geerlings, j.geerlings@movisie.nl.

Aanmelden onderzoek eerlijke werving en selectie voor het mkb