Oproep voor gemeenten: meld je aan voor een workshop over etnisch profileren

Als gemeente streef je ernaar iedere burger eerlijk en rechtvaardig te behandelen. Maar lukt dat ook altijd? Er zijn verschillende signalen en onderzoeken die laten zien dat dit niet altijd gebeurt. In het bijzonder mensen met een migratieachtergrond en mensen van kleur kunnen te maken krijgen met oneerlijke behandeling en etnisch profileren. Dit is een vorm van institutioneel racisme die je natuurlijk wil voorkomen als gemeente.

Movisie is op zoek naar gemeenten die vragen hebben over hoe de lokale overheid omgaat met het gebruik van risicoprofielen door uitvoerende instanties. Kan dat zonder dat er sprake is van discriminatie of institutioneel racisme? En hoe voorkom je institutioneel racisme als gemeente?

Gratis workshop

Movisie biedt gratis een (beperkt aantal) interactieve workshops aan voor teams binnen gemeenten. In deze workshop krijgt je team handvaten om institutioneel racisme te voorkomen. En al je vragen over etnisch profileren worden beantwoord.

Aanmelden

Wil jij als gemeente zo’n workshop? Meld je dan nu aan via s.daru@movisie.nl.

De workshops worden mogelijk gemaakt door subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.