Oproep: ken jij een logeerhuis als respijtvoorziening?

Geef het door!

20 september 2018

Een kwart van de mantelzorgers die zware zorg verleent, heeft behoefte aan respijtzorg. Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen. Zodat hij of zij even tijd voor zichzelf heeft. Gemeenten en aanbieders voelen de urgentie, maar merken dat het lastig is een passend en dekkend aanbod te organiseren.

Samen met de G4-gemeenten, het ministerie VWS en de VNG brengt Movisie daarom in kaart ‘wat werkt in de praktijk bij logeeropvang als respijtvoorziening’. Om dit in kaart te brengen zijn we op zoek naar voorbeelden uit de praktijk. Ben je bekend met een logeerhuis als vorm van respijtzorg? Neem dan contact op met Roos Scherpenzeel.

Stuur een mail Roos Scherpenzeel