Oproep: Meld je aan voor de masterclass Canon Samenlevingsopbouw

21 februari 2019

Tijdens de masterclass Canon Samenlevingsopbouw werk je onder leiding van deskundige docenten aan het inhoud geven aan en schrijven van 25 vensters over de geschiedenis van de samenlevingsopbouw. Met als doel om de actuele discussie over thema’s als gemeenschapsvorming, burgerkracht, gebiedsgericht werken, burgerinitiatieven, participatiesamenleving en doe-democratie van een historische dimensie te voorzien.

De masterclass is bedoeld voor iedereen die op enige wijze actief is op het terrein van samenlevingsopbouw. De masterclass bestaat uit zes bijeenkomsten in de periode van half april tot eind september 2019 en wordt georganiseerd door de Vereniging Canon Sociaal Werk Nederland, in samenwerking met Movisie en Buurtwijs. Het streven is om de vensters (een soort dossiers) te publiceren op het digitale platform www.canonsociaalwerk.eu, waar de Canon samenlevingsopbouw een onderdeel van gaat vormen.

Lees meer over de masterclass

Verrijken van actuele discussie

De behoefte om actief vorm te geven aan publieke en collectieve verantwoordelijkheid heeft vanaf het einde van de negentiende eeuw vele uitingsvormen gekregen. En er zijn vele termen mee in verband gebracht: verheffing, emancipatie, beschavingsoffensief, basisdemocratie, zelforganisatie, sociale cohesie en burgerkracht. Gaat het over beleidsinstrumenten of dient het een beweging-van-onderop? Vele soorten en generaties van professionals en beleidsmakers hebben zich er vervolgens mee in gelaten: van vormingswerkers tot bestuurders, van opbouwwerkers tot ambtenaren, van sociaal-cultureel werkers tot welzijnsmanagers, van actieve burgers tot lokale politici. Inzicht in al deze ontwikkelingen kan de kwaliteit van het professioneel handelen verhogen en de actuele discussie verrijken.

Gastdocenten

De Masterclass wordt georganiseerd en verzorgd door twee ervaren kerndocenten, Jos van der Lans (publicist, initiator van de Canon Sociaal Werk en auteur van een groot aantal publicaties over de publieke en sociale sector) en Henk Krijnen (adviseur strategische visieontwikkeling in het publieke domein, coach professionele ontwikkeling, voormalig hoofdredacteur van het Tijdschrift MO/samenlevingsopbouw). Voor elke bijeenkomst worden gastdocenten uitgenodigd die hun licht laten schijnen over een bepaalde periode in de geschiedenis van de samenlevingsopbouw. Tijdens elke bijeenkomst staat telkens één periode centraal.

Waarom is het interessant om mee te doen?

  • Je krijgt in een korte tijd een goed overzicht van de gehele geschiedenis van de samenlevingsopbouw in Nederland.
  • Je verwerft diepe en gedetailleerde kennis van de verschillende perioden.
  • Je ontmoet interessante en bevlogen vakgeïnteresseerden en kunt contacten leggen.
  • Je bent toehoorder bij een zestal interessante lezingen van hooggekwalificeerde experts.
  • Je ontvangt goede en intensieve schrijfbegeleiding van twee ervaren docenten, in groepsverband en individueel.
  • Je werkt gezamenlijk aan tastbare en persoonsgebonden resultaten.
  • Je bent een pionier door mee te werken aan de geschiedschrijving van het vakgebied.
  • Je legt een basis waar jij en anderen later weer op kunnen voortbouwen.

Data, tijd, locatie en kosten

De zes bijeenkomsten vinden plaats op vrijdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur in het gebouw van Movisie, Catharijnesingel 47 te Utrecht. De geplande data zijn: 12 april, 10 mei, 24 mei, 28 juni, 6 september en 20 september 2019. Deelname kost € 400,- per deelnemer of € 250,- bij een beperkte financiële armslag.

Inschrijving

Schrijf je in vóór 15 maart door middel van dit inschrijfformulier. Mail het formulier naar: info@canonsociaalwerk.eu.

Meer informatie

Nadere informatie: info@canonsociaalwerk.eu. Als je wilt overleggen over de inhoud en de opzet, dan kun je één van de twee kerndocenten bellen of mailen: Henk Krijnen (020-6735184, krijnenadvies@gmail.com) of Jos van der Lans (020-4194657, info@josvdlans.nl).

Download de aankondiging ook in pdf en lees meer over de opzet, achtergrond en het programma van de masterclass.