‘Met Opstapbanen maken we ongezien talent zichtbaar’

BDE Diversity en Movisie gaan samenwerken om vrouwelijke nieuwkomers mee te laten doen op de arbeidsmarkt

Nieuwkomers in Nederland willen graag werken, maar de afstand tot de arbeidsmarkt is vaak groot. Met name bij vrouwelijke nieuwkomers is de arbeidsparticipatie laag, ook als ze al lang in Nederland zijn. Zij willen graag werken, maar ervaren belemmeringen om aan de slag te gaan. Daarom willen BDE Diversity en Movisie de handen ineen gaan slaan bij het project Opstapbanen. In gesprek met Brigitte Ender (directeur BDE Diversity), Joline Verloove (projectleider Movisie), Jamal Chrifi (adviseur Movisie) en Janny Bakker (bestuurder Movisie).

Wat houdt het project Opstapbanen in?

Joline Verloove (Movisie) legt uit: ‘Met dit project willen we hoogopgeleide vrouwelijke nieuwkomers een kans geven om mee te doen op de Nederlandse arbeidsmarkt. In tegenstelling tot een werkervaringsplek, krijgen deze vrouwen een betaalde baan aangeboden waarbij ruimte wordt gecreëerd om zich verder te ontwikkelen. Voor deze vrouwen is het moeilijk om via reguliere sollicitatieprocedures een baan op hun niveau te vinden. Dat heeft soms te maken met hun taalbeheersing, soms met een gat in hun cv of omdat hun diploma’s niet erkend worden in Nederland. Dat is ontzettend zonde, want ze hebben veel kwaliteiten en talenten maar dat blijft nu vaak onbenut. Een baan biedt hen de mogelijkheid om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Movisie heeft inmiddels drie vrouwen aangenomen. We willen andere werkgevers inspireren dit ook te doen. Zowel de deelneemsters als de werkgevers en hun medewerkers worden in dit project het eerste jaar begeleid door experts van Movisie met intervisie, trainingen en individuele begeleiding. Zo willen we de belemmeringen bij werkgevers én bij de deelneemsters zoveel mogelijk wegnemen. Het is niet altijd makkelijk, ook wij lopen tegen uitdagingen aan. Maar dan denken we niet in problemen, maar in oplossingen.’

'Een baan biedt hen de mogelijkheid om volwaardig deel te nemen aan de samenleving'

Janny Bakker (Movisie) vult aan: ‘Ik heb in mijn eigen directe omgeving ervaren wat het met het zelfbeeld van getalenteerde vrouwen met een migratieachtergrond doet als hun talent niet gezien wordt. Het is triest om te zien hoeveel onnodig leed dat met zich meebrengt. Movisie staat voor duurzame, positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie. Daarom beginnen we niet met een stage of een werkervaringsplaats, maar krijgen de vrouwen die aan het project meedoen direct een betaalde baan en zetten we - parallel daaraan - in op hun eigen professionele ontwikkeling. Maar het gaat mij ook om duurzame, positieve verandering voor onze samenleving.’

Waarom is dit project juist nu nodig?

‘Op dit moment spelen er veel vraagstukken, bijvoorbeeld uitsluitingsmechanismen op de arbeidsmarkt en discriminatie. Er is veel werkgelegenheid, maar toch staan er mensen aan de kant. Wij vinden dat iedereen een kans verdient’, aldus Jamal Chrifi (Movisie). ‘Steeds meer werkgevers zijn bezig met inclusiviteit, sommige bedrijven ondertekenen bijvoorbeeld de Charter Diversiteit. Het commitment is er, de uitvoering vaak nog niet. Met het project Opstartbanen voeren we écht uit: we benutten talenten die er al zijn maar nog niet gezien worden.’

Bakker vertelt: ‘Onze arbeidsmarkt schreeuwt om nieuw talent. Dat de match tussen de diverse vacatures en hoogopgeleide vrouwen met een migratieachtergrond toch niet vanzelfsprekend tot stand komt, heeft veel te maken met vooroordelen, onbekendheid en onwetendheid op de werkvloer. We zijn vooral geneigd om te kijken naar wat niet past, in plaats van ons te verbeelden wat mensen met een migratieachtergrond ons te bieden hebben. Movisie heeft hier veel kennis over ontwikkeld, maar die kennis wordt in de praktijk op de werkvloer nog niet goed benut. Daar willen we met dit project verandering in brengen.’

Waar zijn de ervaringen tot nu toe? 

Bakker: ‘Bij Movisie zijn een paar maanden geleden drie vrouwen begonnen. We hebben hier al veel van geleerd. Dat resultaat gun ik ook andere bedrijven in Nederland. Onze samenleving wordt er zoveel mooier van als we elkaar zien en waarderen, in alle veelkleurigheid die we met elkaar en aan elkaar te bieden hebben.’ Chrifi vertelt: ‘Vanaf het begin hebben wij hen gecoacht, inmiddels zijn zij goed geland binnen de organisatie en draaien ze mee in projecten. Deze vrouwen hebben veel talenten en kwaliteiten in huis, en bieden een andere kijk op zaken.’ 

'Onze samenleving wordt er zoveel mooier van als we elkaar zien en waarderen'

De Nederlandse taal blijkt soms een uitdaging te zijn. ‘De vrouwen die we hebben aangenomen beschikken over B1-niveau. In het type werk wat we bij Movisie doen, blijkt dat niveau wat te laag te zijn. Daarom bieden wij hen nu een taalopleiding aan op B2-niveau. Ook zijn de vrouwen gekoppeld aan een vaktaalmaatje. Het is belangrijk om draagvlak te creëren binnen de organisatie, zodat de rest van de werknemers achter deze vrouwen staat.’ Om dat draagvlak te creëren, geeft Chrifi de volgende tips: ‘Informeer de gehele organisatie goed van te voren over dit traject. Vraag medewerkers om een bijdrage te leveren, bijvoorbeeld als buddy of vaktaalmaatje, en blijf continu uitleggen waarom dit project zo van belang is en waarom we hier als organisatie aan meedoen. Het is belangrijk dat dergelijke projecten goed gedragen worden door zowel management als door de medewerkers.’

Wat houdt de toekomstige samenwerking tussen Movisie en BDE Diversity in?

Chrifi: ‘Movisie is geen wervingsbureau. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een partner die wel verstand heeft van detachering. BDE Diversity biedt wat wij nodig hebben: zij zijn in staat een database op te stellen van potentiële kandidaten en hen te koppelen aan werkgevers. Zij slaan de brug tussen de deelnemers en werkgevers. Movisie houdt zich bezig met het proces en kennisontwikkeling. We zetten ons in voor duurzame plaatsing, daarom bieden wij begeleiding, ondersteuning en middelen om de deelnemers en werkgevers te helpen in dit proces.’

Brigitte Ender (BDE) vertelt: ‘Bij BDE Diversity geloven we erin dat het hebben van een baan de beste en snelste manier is van meedoen aan de maatschappij. Movisie heeft de kennis en de tools, wij kunnen vanuit onze expertise de uitvoering verzorgen. Wij koppelen de kandidaten aan beschikbare vacatures en zorgen dat de plaatsing goed geregeld wordt.’

'Met dit project komen we dichterbij een inclusieve arbeidsmarkt, dat streven wij na'

Wat zijn jullie doelen en dromen?

Chrifi: ‘We zijn nu in gesprek met werkgevers die hopelijk ook opstapbanen willen creëren en daarbij begeleiding willen krijgen van Movisie. Kunstenhuis Zeist & De Bilt heeft inmiddels toegezegd om aan te sluiten. Daarnaast zijn we in gesprek met Philips, Rabobank, de Belastingdienst, Versa welzijn en de Universiteit van Amsterdam. Mijn droom is dat we dit project straks landelijk uit kunnen uitzetten en veel werkgevers zich aansluiten. Ik hoop dat we veel vrouwen aan een baan kunnen helpen en in de toekomst uit kunnen breiden naar andere groepen, bijvoorbeeld voor mannen met een migratieachtergrond of praktisch opgeleiden.’ 

Ender: ‘Het grootste en belangrijkste doel van onze samenwerking is het realiseren van passende banen voor de kandidaten aan het project. Met dit project komen we dichterbij een inclusieve arbeidsmarkt, dat streven wij na.’

Aanmelden projecten Opstapbanen

Heb je als werkgever interesse om ook opstapbanen te creëren voor getalenteerde vrouwen? Of ken je een werkgever die dit zou willen? Mail of bel dan naar Jamal Chrifi: j.chrifi@movisie.nl of 06 – 55 44 05 30.