Optimale impact bij LHBTI-voorlichting

Effectiever discriminatie verminderen over LHBTI’s

Voorlichtingen, trainingen en workshops om de acceptatie van homo- en biseksualiteit en van transgenders te vergroten hebben niet automatisch de gewenste impact. Een voorlichting of training kan ook averechts werken’, constateert Hanneke Felten van Movisie. Steeds meer voorlichtingsgroepen, antidiscriminatie- en trainingsbureaus willen daarom weten: wat werkt? Om vrijwilligers en professionals te ondersteunen, presenteert Movisie, tijdens een landelijke dag voor voorlichters op 23 februari 2018, ‘Doing it for optimal impact’.

De digitale publicatie ‘Doing it for optimal impact’ is een vertaling door Hanneke Felten van kennis uit ongeveer 400 wetenschappelijke studies. Mede-onderzoeker Afiah Vijlbrief interviewde experts op het gebied van voorlichting, training en workshops over LHBTI. Deze experts droegen tips aan uit hun eigen praktijk. 'Zet in op diversiteit', zoals Marten Bos stelt in de publicatie: 'Inzetten op diversiteit is van belang. Je kunt op die manier connectie vinden in verschil maar des te meer in overeenkomsten van bijvoorbeeld je minderheidspositie(s). jij en ik ervaren allebei discriminatie. Dat is dan je uitgangspunt voor dialoog. Hoewel men dialoog vaak ziet als softe manier, is het juist een harde. Ik denk dat je alleen met zo’n harde confrontatie iemand echt kunt raken.'

Download publicatie

Maatwerk en inbedding

In ‘Doing it for optimal impact’ staan ook zeven werkvormen beschreven. Een voorbeeld is een werkvorm waarin jongeren of andere deelnemers hun ervaringen met uitsluiting, ‘anders zijn’ en discriminatie uitwisselen. Wetenschappelijke studies tonen aan dat wanneer mensen zich inleven in iemand die lesbisch, homo, bi of transgender is, dit vooroordelen kan verminderen. Maar dit blijkt niet voor iedereen te werken: sommige mensen hebben zo’n sterke afkeer ten aanzien van LHBTI-personen dat zij weigeren om zich in te leven. In dat geval raden de onderzoekers aan om in te zetten op het versterken van sociale normen voor LHBTI-acceptatie. Dit kan bijvoorbeeld als niet-LHBTI-personen, die aanzien of status onder de doelgroep hebben, zich helder uitspreken voor acceptatie. Maar dat alleen is niet voldoende. Projectleider Hanneke Felten: 'Uiteindelijk gaat het om een totaalpakket van doordachte werkvormen. En natuurlijk gaat het om een goede inbedding binnen de school of organisatie zodat het vanzelfsprekend is om aandacht te besteden aan LHBTI.'

Oefenen, oefenen, oefenen

Veel scholen maken gebruik van voorlichters die hun eigen ervaringsverhaal vertellen. Afiah Vijlbrief: 'Dat kan een hele effectieve werkvorm zijn mits je goed aansluit bij de doelgroep. De voorlichter moet echt contact kunnen maken met de leerlingen en op een aansprekende manier het eigen verhaal kunnen vertellen.' Hoe je dat doet, is niet eenvoudig. De boodschap van de auteurs is dat een goede voorlichting, training of workshop niet simpel is, maar dat je door veel te oefenen en kennis op te doen, optimale impact van je werk krijgt.

‘Doing it for Optimal Impact. Tips voor effectiever discriminatie verminderen van LHBTI-personen in voorlichtingen, trainingen en workshops’ van Hanneke Felten en Afiah Vijlbrief is gratis te downloaden via movisie.nl/doingright.