Orange the World

Internationale Campagne tegen Geweld tegen Vrouwen

25 november 2020

Onder de noemer ‘Orange the World’ wordt in meer dan 90 landen wereldwijd tussen 25 november (de Internationale Dag Tegen Geweld Tegen Vrouwen) en 10 december (Internationale Dag van de Mensenrechten) 16 dagen lang actie gevoerd tegen geweld tegen vrouwen. Geweld tegen vrouwen kent verschillende vormen, zoals partnergeweld en huwelijksdwang. Hieronder een greep uit de artikelen en publicaties van Movisie over dit onderwerp.

Meer informatie over Orange the World? Kijk op de website van Orange the World of de website van de UN.

Huiselijk geweld

Een website waarop allerlei informatie uit het land wordt verzameld over huiselijk geweld en seksueel geweld.

Wanneer gaat ruzie in je relatie over de grens?

Iedere relatie heeft ups en downs en elk koppel maakt weleens ruzie. Maar wanneer maken jullie te vaak ruzie? Wanneer gaat een ruzie over de grens? Op deze pagina vind je een brochure met een relatietest en 7 kenmerken van positief gedrag in een relatie, een animatie over 'Time-Out' en informatie over hulplijnen.

Het taboe op partnergeweld

In dit artikel gaan een ex-pleger, ex-slachtoffer en professional in gesprek over partnergeweld.

Zelfbeschikking, veiligheid en gelijkheid bevorderen

Hoe kunt je in jouw gemeente zelfbeschikking, veiligheid en gelijkheid bevorderen? De Alliantie Verandering van Binnenuit en het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) beschrijven in deze brochure hoe zij gemeenten kunnen ondersteunen bij het bevorderen van preventie en vroegsignalering.

Ervaringsdeskundigheid bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling

Verschillende gemeenten schatten de inzet van ervaringsdeskundigen al op waarde, maar zijn soms nog zoekende hoe dit vorm te geven, zeker bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze publicatie is een handreiking die de samenwerking tussen gemeenten en ervaringsdeskundigen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling bespreekt en belicht.

Toolkit gendersensitief handelen bij huiselijk geweld

De toolkit ‘Voorbij vooroordelen en stereotypes’ is al in 2016 ontwikkeld door Regioplan, Atria en Movisie, maar biedt nog steeds relevante tools. Het gaat in op de rol van gender in huiselijk geweld en wat dat betekent dat voor uw werk als professional. Het biedt een handreiking voor een casusbespreking over gendersensitief handelen bij huiselijk geweld. En een handreiking voor gemeenten voor het maken van gendersensitief beleid. Dat wil zeggen: beleid dat rekening houdt met de maatschappelijke rollen die aan mannen en vrouwen worden toegeschreven, de machtsverhoudingen en afhankelijkheden in relaties en de manier waarop gender het beeld van onszelf en van elkaar.

Het wijzigen van genderrollen op de werkvloer

Verslag van een bijeenkomst tijdens de 'Kennisweek: Gender en arbeidsmarkt 2020', georganiseerd door de Alliantie Genderdiversiteit.

Betrekken van jongens en mannen bij het voorkomen van geweld tegen meisjes en vrouwen

Informatie over een deltaplan en de white ribbon campagne. Beiden zijn gericht op het betrekken van jongens en mannen bij het voorkomen van geweld tegen meisjes en vrouwen. Het betrekken van jongens en mannen (en dat expliciet maken) is zo belangrijk, omdat jongens en mannen nog onvoldoende als noodzakelijk onderdeel van de oplossing worden gezien.

Wat kun je doen tegen huiselijk geweld in tijden van corona?

Door de coronamaatregelen zitten gezinsleden noodgedwongen dichter op elkaar waardoor het risico op spanningen en (verbaal) geweld groter wordt. Verschillende professionals waarschuwen voor een toename van huiselijk geweldsincidenten. In dit artikel zetten we de tips op een rijtje.

Factsheet huiselijk geweld

Deze factsheet gaat over geweld in huiselijke kring. Eerst gaan we in op algemene cijfers over huiselijk geweld, vervolgens zoomen we in op enkele specifieke vormen. 

Factsheet over seksuele grensoverschrijding en seksueel geweld

Seksueel geweld is een vorm van seksuele grensoverschrijding. In dit whitepaper gaan we in op de verschillende betekenissen en geven we een overzicht van feiten en cijfers.

Regenboogsteden: een overzicht

Nederland heeft 54 Regenboogsteden. Deze steden maken zich sterk voor het verbeteren van de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender en intersekse personen (LHBTI's). Meer informatie erover staat in dit artikel.

Ouders gebaat bij meer kennis over seksuele- en genderdiversiteit  

Dit artikel biedt inzicht in de kennis van ouders over genderidentiteit en de mate waarin zij dit onderwerp met hun kinderen bespreken.

Seksueel geweld in coronatijd

Zorgen omtrent huiselijk geweld en kindermishandeling in relatie tot coronamaatregelen zijn regelmatig in het nieuws. Wat kunnen professionals doen tegen seksueel geweld in coronatijd? In dit artikel lees je de signalen en tips die ruim twintig professionals, beleidsmedewerkers en ervaringsdeskundigen met elkaar uitwisselden.