Orange the World

Internationale Campagne tegen Geweld tegen Vrouwen

Jaarlijks wordt onder de noemer ‘Orange the World’ in meer dan 90 landen wereldwijd tussen 25 november (de Internationale Dag Tegen Geweld Tegen Vrouwen) en 10 december (Internationale Dag van de Mensenrechten) 16 dagen lang actie gevoerd tegen geweld tegen vrouwen. Ook Movisie doet mee. In artikelen, blogs en podcasts brengen we elk jaar onze kennis over de preventie en aanpak van geweld tegen vrouwen en meisjes extra onder de aandacht.

Meer weten over Orange the World? Lees dan hier verder.

Huiselijk geweld 

  • www.huiselijkgeweld.nl: een website waarop allerlei informatie uit het land wordt verzameld over huiselijk geweld en seksueel geweld.
  • Kenniskaart (ex-)partnergeweld: Over het signaleren van, hulp verlenen bij, aanpakken van en herstellen na (ex-)partnergeweld is veel kennis beschikbaar. Maar waar vind je wat? In de Kenniskaart (ex-)partnergeweld brengt Movisie een selectie van deze kennis samen. 
  • Relatietest: Iedere relatie heeft ups en downs en elk koppel maakt weleens ruzie. Maar wanneer maken jullie te vaak ruzie? Wanneer gaat een ruzie over de grens? In deze brochure vind je een relatietest en 7 kenmerken van positief gedrag in een relatie, een animatie over 'Time-Out' en informatie over hulplijnen.  

Femicide

Zelfbeschikking, veiligheid en gelijkheid bevorderen 

Hoe kun je in jouw gemeente zelfbeschikking, veiligheid en gelijkheid bevorderen? De Alliantie Verandering van Binnenuit en het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) beschrijven in deze brochure hoe zij gemeenten kunnen ondersteunen bij het bevorderen van preventie en vroegsignalering. 

Heb je hulp nodig na geweld of bedreiging thuis, door je partner of een naaste? Of ken je iemand bij wie dit speelt? Bel bij direct gevaar 112. Bel Veilig Thuis voor advies of hulp via 0800-2000 (gratis en kan anoniem).