Orange the World

Internationale Campagne tegen Geweld tegen Vrouwen

24 november 2022

Onder de noemer ‘Orange the World’ wordt in meer dan 90 landen wereldwijd tussen 25 november (de Internationale Dag Tegen Geweld Tegen Vrouwen) en 10 december (Internationale Dag van de Mensenrechten) 16 dagen lang actie gevoerd tegen geweld tegen vrouwen. Geweld tegen vrouwen kent verschillende vormen, zoals partnergeweld en huwelijksdwang. Hieronder een greep uit de artikelen en publicaties van Movisie over dit onderwerp.

Orange the World

Van 25 november tot 10 december vraagt de wereldwijde campagne Orange the World aandacht voor geweld tegen vrouwen en meisjes. Ook Movisie doet mee. In artikelen, blogs en podcasts delen we onze kennis over de preventie en aanpak van geweld tegen vrouwen en meisjes. Meer weten? Lees dan hier verder.

Huiselijk geweld 

Een website waarop allerlei informatie uit het land wordt verzameld over huiselijk geweld en seksueel geweld. 

Wanneer gaat ruzie in je relatie over de grens? 

Iedere relatie heeft ups en downs en elk koppel maakt weleens ruzie. Maar wanneer maken jullie te vaak ruzie? Wanneer gaat een ruzie over de grens? Op deze pagina, die in het begin van de Coronaperiode online is gegaan, vind je een brochure met een relatietest en 7 kenmerken van positief gedrag in een relatie, een animatie over 'Time-Out' en informatie over hulplijnen.  

Zelfbeschikking, veiligheid en gelijkheid bevorderen 

Hoe kun je in jouw gemeente zelfbeschikking, veiligheid en gelijkheid bevorderen? De Alliantie Verandering van Binnenuit en het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) beschrijven in deze brochure hoe zij gemeenten kunnen ondersteunen bij het bevorderen van preventie en vroegsignalering. 

Factsheet huiselijk geweld 

Deze factsheet gaat over geweld in huiselijke kring. Eerst gaan we in op algemene cijfers over huiselijk geweld, vervolgens zoomen we in op enkele specifieke vormen.  

Factsheet over seksuele grensoverschrijding en seksueel geweld

Seksueel geweld is een vorm van seksuele grensoverschrijding. In dit whitepaper gaan we in op de verschillende betekenissen en geven we een overzicht van feiten en cijfers. 

Heb je hulp nodig na geweld of bedreiging thuis, door je partner of een naaste? Of ken je iemand bij wie dit speelt? Bel bij direct gevaar 112. Bel Veilig Thuis voor advies of hulp via 0800-2000 (gratis en kan anoniem).