'Organisaties weten elkaar nu beter te vinden'

Venzo verenigt (zelf)organisaties met hulp van Movisie

1 april 2019

Verbindingsplatform Venzo wil zelforganisaties in stadsdeel Zuidoost in Amsterdam verenigen. Doel: meer structuur aanbrengen in het aanbod van zorg en ondersteuning, toeleiden makkelijker maken en als eenheid invloed uit kunnen oefenen op beleid. Om dit voor elkaar te krijgen, schakelde Venzo Movisie in.

Venzo begon twaalf jaar geleden als verbinder van individuen en organisaties die zich voor een ander willen inzetten. Inmiddels is Venzo enorm gegroeid. Zo helpt Venzo bijvoorbeeld burgerinitiatieven en verenigingen met subsidieaanvragen en aanvullend organisatieadvies. Daarnaast neemt Venzo de vrijwilligerscoördinatie in opdracht van derden uit handen. Ook heeft de organisatie de Burgeracademie ontwikkeld waar kennis voor en door burgers wordt gedeeld.

Met welk vraagstuk is Venzo aan de slag gegaan?

‘Venzo heeft in stadsdeel Zuidoost contact met wel zevenhonderd organisaties, variërend van welzijnsorganisaties tot stichtingen, bewonersinitiatieven en het bedrijfsleven’, vertelt Nannette Sibinga, organisatieadviseur bij Venzo. ‘We wilden onderzoeken hoe de organisaties zich beter kunnen verenigen, zodat de signalen en behoeftes van de inwoners van het stadsdeel meer volume en omvang kunnen krijgen. Een ander doel was om zelforganisaties te spreken over hun eigen rol en belemmeringen. Onze ambitie is uiteindelijk dat inwoners goed weten bij wie ze kunnen aankloppen en dat organisaties weten naar wie ze kunnen toeleiden. Daarnaast zorgt meer eenheid er ook voor dat we samen het gesprek aan kunnen gaan met de gemeente.’

Waarom heeft Venzo Movisie ingeschakeld?

‘Movisie is in Zuidoost al bekend. Een aantal jaren geleden heeft Movisie met stadsdeel Zuidoost een aanpak ontwikkeld waarmee de gemeente de zorg en ondersteuning in de wijk beter kon organiseren. We zien Movisie als een belangrijk kennisinstituut. Als ik kijk naar alle rapporten en andere documentatie die Movisie publiceert, denk ik: dit snijdt hout.’

Venzo-vrijwilligersdag

Venzo vrijwilligersdag - foto: Lesley Adu

Hoe verliep het traject en wat heeft het opgeleverd?

‘Onder begeleiding van Movisie hebben we een bijeenkomst georganiseerd met een aantal organisaties uit Zuidoost die een grote achterban hebben. De input hebben we gebundeld in een visiedocument. Op termijn willen we dit breder verspreiden, zodat ook anderen zich aan kunnen sluiten en het meer een manifest wordt. Door het vormen van een gemeenschappelijke visie kunnen we samenwerken aan een gedeeld belang. We willen in samenwerking met de gemeente Amsterdam en overige stakeholders ervoor zorgen dat deze visie zo goed mogelijk kan worden gerealiseerd. Eén van de speerpunten is: het vormgeven van een sociale kaart. Zo krijgen inwoners beter zicht op wie welke hulp of ondersteuning kan bieden.’

Op welke manier zijn de organisaties in Zuidoost anders gaan kijken?

‘De kracht van zelforganisaties is dat ze een groot gevoel van eigenaarschap hebben. Als je het hebt over een ‘vereniging’ kun je de suggestie wekken dat je als organisatie de controle moet loslaten. Door het bottom-up-traject met Movisie zijn organisaties gaan inzien dat je samen kunt optrekken zonder je identiteit te verliezen. Daarnaast weten de organisaties elkaar nu beter te vinden.’

Lees meer over Venzo op venzo.co.nl.

Dit artikel verscheen eerder in Movisies, het gratis relatiemagazine van Movisie.