Organiseren van je wijkteam: gebruik wijkteamswerken.nl

artikel - 18 juli 2015

In veel gemeenten zijn (sociale) wijkteams aan de slag. Ze hebben als taak integrale ondersteuning bieden aan mensen in de wijk of het dorp, zelfredzaamheid bevorderen en zorg en ondersteuning op elkaar afstemmen. Maar hoe doe je dat? De website www.wijkteamswerken.nl geeft daar antwoord op.

50 kwesties

Op de website komen een kleine 50 kwesties kort en bondig aan bod, van vraagverheldering tot samenwerken en van buurthulp organiseren tot hoe te handelen bij een calamiteit. Elk onderwerp wordt kort toegelicht, aangevuld met handige links naar methodieken, goede voorbeelden en stappenplannen.

De website is geordend rond vijf thema’s:

 • Klaar voor start
  Goed voorwerk zorgt ervoor dat wijkteams werken. Er is een visie nodig. Een uitvoeringsplan. En een organisatiemodel dat ruimte biedt aan wijkteams die werkenderwijs kunnen leren en ontwikkelen.
 • Samenwerken
  Binnen je team werk je samen met verschillende disciplines. Vanuit je team werk je samen met professionals, vrijwilligers én inwoners. Dat vraagt wat van je vakmanschap.
 • Vragen van burgers
  Methodisch werken, dat doe je als sociaal professional met vakmanschap. Je gebruikt verschillende methodieken en instrumenten. Of het nu gaat om signalering, preventie, onderzoek van de hulpvraag, opstellen van het hulpverleningsplan of om casemanagement.
 • Actief burgerschap
  Burgerschap floreert door methodisch werken en beproefde interventies, toegepast door sociale professionals. Daardoor benut de gemeenschap beter de eigen kracht, burgerkracht en buurtkracht.
 • Achter de schermen
  In de werkwijze van wijkteams zitten regels en procedures die voortkomen uit wetgeving of gebruikt worden voor monitoring en sturing op doelen en resultaten. Dat heeft invloed op jouw dagelijkse praktijk.

Voor wie?

De website is bedoeld voor medewerkers en teamleiders van (sociale) wijkteams. Zij kunnen de kennis, adviezen en tips direct gebruiken in hun dagelijkse praktijk

Jouw input telt!

In de komende periode wil Movisie de website wijkteamswerken.nl verder aanvullen en actualiseren. Mis je onderwerpen? Ken je goede voorbeelden of methodieken die niet op deze website mogen ontbreken? Of heb je vragen? Mail dan naar wijkteamswerken@movisie.nl

Reacties

Reageer op dit artikel

11 + 8 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.