Ouderen in de wijk actief benaderen? Doe de e-learning ‘Spil in de wijk’

27 september 2018

De e-learning ‘Spil in de wijk’ geeft sociale professionals en wijkverpleegkundigen handvatten om in contact te komen met kwetsbare ouderen en hen de juiste hulp te bieden via netwerken in de wijk. Met de e-learning krijgen deelnemers op een interactieve en afwisselende manier inzicht in de ‘Spil-methode’. Na afloop hebben zij meer kennis en vaardigheden om ouderen te bereiken, bij de buurt te betrekken en eventuele problemen eerder te signaleren.

De e-learning is gebaseerd op de aanpak van het succesvolle project ‘Even Buurten’ in Rotterdam en gemaakt door Hogeschool Rotterdam, BeterOud, Genero en Movisie met ondersteuning van Zonmw. De e-learning is gratis te volgen via de Movisie-academie

Direct naar de e-learning

Even Buurten

In het project Even Buurten in Rotterdam werd als eerste ervaring opgedaan met een spil in een wijk. Deze spil is een getrainde professional die de wijk goed kent en overzicht heeft over het lokale zorg- en welzijnsaanbod. De spil versterkt formele en informele netwerken in de buurt en kijkt welke oplossing de wijk kan bieden voor een oudere met behulp van die netwerken. Zo nodig verwijst de spil door naar professionele zorg- en welzijnsverlening. Het project heeft mooie resultaten opgeleverd, waaronder meer betrokkenheid in de buurt en meer inzet van het informele netwerk. Het ontving hiervoor een Parel van ZonMw voor het bevorderen van sociale samenhang in de wijk.

Over de e-learning

De e-learning biedt alle ins en outs over de aanpak van een spil in de wijk. Zo doen deelnemers onder andere een quickscan om te zien hoe spilproof ze zijn en oefenen ze met contact maken op basis van de interesses van de oudere. Ook krijgen ze inzicht in hoe bepalend iemands identiteit is voor het doen van activiteiten. De opzet van de e-learning is divers. Filmpjes wisselen af met theorie en korte testen. De e-learning duurt ongeveer 1,5 uur. Deelnemers kunnen zelf het tijdstip bepalen waarop ze de e-learning doen en of ze deze in één keer of meer sessies doorlopen.

'Het vraagt soms net een andere denk- of handelswijze om ouderen goed te bereiken'

Toename eenzaamheid ouderen

‘Een recent rapport van het SCP laat zien dat eenzaamheid onder ouderen toeneemt’, zegt Els Hofman, adviseur bij Movisie over het waarom van de e-learning. De spil-methode kan hierin uitkomst bieden. Het vraagt soms net een andere denk- of handelswijze van sociale professionals en wijkverpleegkundigen om ouderen goed te bereiken of te betrekken. Ik ben blij dat we samen met de Hogeschool Rotterdam en Genero nu deze e-learning hebben ontwikkeld. Het geeft professionals inzicht wat je kunt doen om een oudere te enthousiasmeren.’

Ouderen enthousiast

Leden van het ouderenforum van Genero hebben meegekeken bij de ontwikkeling van de e-learning en zijn enthousiast. Elly Bal, lid van het ouderenforum: ‘De module helpt bij hoe je ouderen benadert en de wijze waarop je contact legt. Het is heel geschikt voor het opbouwen van vertrouwen” Jo Jeurissen, eveneens lid vult aan: “Ook de aandachtspunten waar ouderen problemen mee hebben komen goed naar voren en dat spreekt mij heel erg aan.’

Kennismaking

Naast de e-learning voor professionals in de wijk is er ook een verkorte versie voor beleidsmedewerkers of opleidingscoördinatoren in organisaties. Zij kunnen zo kennismaken met de inhoud en zien of e-learning interessant is voor medewerkers in hun organisatie.

Bekijk de kennismaking