Overzicht e-learnings: Meer aandacht voor seksuele en genderdiversiteit

Een overzicht van bruikbare tools voor sociaal professionals

7 maart 2019

Lesbische vrouwen, homo mannen, biseksuele mensen en transgender en intersekse personen - afgekort LHBTI-personen - lopen meer risico om in een kwetsbare positie te verkeren dan anderen. Daarom is het belangrijk om binnen de hulp- en dienstverlening oog te hebben voor seksuele- en genderdiversiteit. Hieronder bieden we een overzicht van online modules om je daarbij te helpen.

Movisie ontwikkelde, in samenwerking met verschillende partners, online trainingen voor sociaal professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn, om handvatten te geven bij het bespreekbaar maken van seksuele en genderdiversiteit en het effectief ondersteunen van LHBTI-personen. De modules zijn gratis te doorlopen nadat u een account heeft aangemaakt op de Movisie Academie.  

In deze tekst wordt steeds gesproken over LHBT-cliënten in plaats van LHBTI-cliënten, omdat de I van intersekse personen in de online modules niet of nauwelijks aan bod komt. Dit komt omdat er nog maar weinig onderzoek heeft plaatsgevonden naar waar intersekse personen tegenaan lopen en welke behoeften en wensen zij hebben. Het is daarom nu nog niet mogelijk om sociaal professionals hierover advies te geven in de online modules.

Hoe ondersteun je LHBT-cliënten bij hulpvragen

Alle LHBT's hebben een fase waarin ze vragen hebben over hun seksuele- of genderidentiteit. Ze krijgen regelmatig te maken met negatieve reacties, uitsluiting, pesten en soms zelfs geweld. Zij zullen hun LHBT-gevoelens daarom niet zomaar benoemen in een gesprek. Hoe je daar als professional mee omgaat leer je in deze module. Aan de hand van casussen oefen je hoe je LHBT-gevoelens bespreekbaar maakt. Deze module is geaccrediteerd bij het Registerplein. Met het doorlopen van deze module ontvang je als maatschappelijk werker, sociaal agoog, GGZ-agoog of cliëntondersteuner 1 accreditatiepunt.

Hoe ondersteun je transgender cliënten bij hulpvragen

Transgender personen hebben vaker dan gemiddeld te maken met onveiligheid, negatieve reacties en eenzaamheid. Daarom vallen transgender personen vaak onder de noemer ‘kwetsbaar’. Het is belangrijk dat je sensitief bent voor transgender gevoelens bij cliënten. In deze module leer je meer over genderidentiteit en over welke vragen je wel kunt stellen en welke juist niet. Ook deze module is geaccrediteerd bij het Registerplein en het certificaat geeft recht op 3 accreditatiepunten.

Coming In: Ondersteuning aan biculturele LHBT’s

Hulpverleners in zorg en welzijn of vrijwilligers bij belangenorganisaties kunnen te maken krijgen met LHBT-cliënten met een biculturele achtergrond. Er zijn specifieke problemen waarmee biculturele LHBT’s vaker te maken krijgen dan LHBT’s zonder migratieachtergrond en het is van belang dat je daar iets over weet. Deze online module is ontwikkeld om sociaal professionals en vrijwilligers te helpen bij het effectief ondersteunen van biculturele LHBT’s. De module is geaccrediteerd bij het Registerplein en het certificaat geeft recht op 6 accreditatiepunten.

Hoe ondersteun je LHBT-ouderen bij hulpvragen?

Voor LHBT-ouderen is het vaak lastig om hun LHBT-zijn te bespreken, of er alleen al voor uit te komen. Deze mensen hebben veel afwijzing, onbegrip en soms agressie, uitsluiting of een breuk met hun familie ervaren. Ze hebben hun gevoelens misschien lang verborgen gehouden en doen dat soms nog steeds, of juist opnieuw, als ze bijvoorbeeld in een verpleeghuis komen te wonen. In deze e-learning ontdek je wat er bij deze groep leeft en hoe je daar effectief mee om kunt gaan. Deze module is geaccrediteerd bij het Registerplein en het certificaat geeft recht op 3 accreditatiepunten.

Contact met transgender personen in de publieke dienstverlening

Niet weten hoe je iemand aan de balie of aan de telefoon moet aanspreken: het kan zorgen voor pijnlijke situaties. Voor publieke dienstverleners en al helemaal voor de persoon die zij voor zich hebben. Na het volgen van de online training ‘Contact met transgender personen in publieke dienstverlening’ weten professionals aan de balie beter met dit soort situaties om te gaan. De training is breed inzetbaar en uitermate geschikt voor medewerkers werk en inkomen, toezichthouders, receptionisten, telefonisten en baliemedewerkers van overheidsinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De tijdsduur van de module is ongeveer 15 minuten.

Jong en Transgender

Jij kunt als professional een belangrijke rol spelen in het helpen van kinderen en jongeren die met gendervragen worstelen, omdat zij zich bijvoorbeeld niet thuis voelen in het hokje 'jongetje' of 'meisje', of juist in een ander hokje dan dat hun omgeving voor hen had 'bedacht'. Door middel van praktijkgerichte opdrachten leer je in de online training Jong en Transgender hoe je gendervraagstukken vroeg kunt signaleren en bespreekbaar kunt maken. Deze gratis module van 1,5 uur gaat over kinderen in de leeftijd van 2 tot 18 jaar.

Deze training is gemaakt voor jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, buurtteammedewerkers Jeugd en Gezin, kindwerkers en jongerenwerkers. Deze module is daarnaast ook geschikt voor professionals in de jeugdzorg zoals pedagogen en groepsleiding.

Alle e-learnings op een rijtje

Naast deze online modules ontwikkelt Movisie kennis over het (onder)steunen van LHBTI personen. Deze kennis bieden we aan in onze factsheets, handreikingen, en onderzoeken. Ga naar deze pagina voor een compleet overzicht van de materialen op het gebied van LHBTI.