Overzicht kennisclips Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

Movisie verwerkt alle informatie over het GALA en de sociale basis in kennisclips en artikelen. Op deze pagina vind je alles op een rij. Deze pagina wordt de komende tijd aangevuld met nieuwe kennisclips en artikelen.

Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is een akkoord dat is opgesteld tussen de rijksoverheden, gemeenten (VNG) en zorgverzekeraars. Het doel van het akkoord is het bereiken van een gezonde generatie in 2040. Movisie biedt kennis aan over het GALA en de sociale basis. We behandelen diverse thema's als eenzaamheid, mantelzorgondersteuning, respijtzorg en samenlevingsopbouw.

Meer informatie over wat het GALA is en wat Movisie doet? Ga hier naar het volledige artikel

Wat is de sociale basis?

Tegenwoordig kun je niet meer om het begrip ‘sociale basis’ heen. Het duikt overal op: in de media en in allerlei beleidsstukken van maatschappelijke organisaties en overheden. Ook in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) komt de term naar voren. Het versterken van de sociale basis is namelijk één van de subdoelen én een actiepunt van gemeenten. Het draagt bij aan het hoofddoel van het GALA om een gezonde generatie te kunnen laten opgroeien. Maar wat is de sociale basis nou precies? We leggen het uit in de kennisclip hieronder.

Meer informatie? Ga hier naar het volledige artikel

Aan de slag met mantelzorgondersteuning

Mantelzorgers hebben een onmisbare rol in passende zorg en ondersteuning aan hun naaste(n) in een kwetsbare positie. Maar er komt meer druk op mantelzorgers te liggen door onder andere beleid dat gericht is op langer thuiswonen, tekorten aan personeel in de zorg en vergrijzing. Hierdoor riskeren mantelzorgers zelf kwetsbaar te worden. Hoe ondersteun je mantelzorgers en hoe maak je mantelzorgbeleid?

Meer informatie? Ga hier naar het volledige artikel

Aan de slag met eenzaamheid

Langdurige eenzaamheid kan leiden tot ernstige mentale en fysieke problemen. Dat maakt mensen die langdurig eenzaam zijn kwetsbaar. Maar waar bestaat eenzaamheid uit? Waarom is het belangrijk om eenzaamheid mee te nemen in de beleidsvisie? En hoe kun je een begin maken met beleid rondom eenzaamheid? In dit artikel nemen we jou mee in de basis van eenzaamheid en het opstellen van beleid rondom eenzaamheid. Welke aspecten mag je niet vergeten en hoe verbind je eenzaamheid met andere beleidsthema’s binnen de sociale basis?

Meer informatie? Ga hier naar het volledige artikel

Aan de slag met respijtzorgaanbod

Het versterken en doorontwikkelen van het respijtzorgaanbod is één van de actiepunten uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Gemeenten moeten hiermee aan de slag om de sociale basis te versterken. Maar wat is respijtzorg nou precies? Hoe kom je achter de behoefte van mantelzorgers?

Meer informatie? Ga hier naar het volledige artikel

Aan de slag met samenlevingsopbouw

Het werken aan sociale samenhang of samenlevingsopbouw is één van de actiepunten dat onder het thema sociale basis valt uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). In dit artikel nemen we jou mee in de basis van samenlevingsopbouw en het opstellen van beleid rondom dit thema. Wat houdt samenlevingsopbouw in? En waarom is het belangrijk om dit mee te nemen in de integrale beleidsvisie van de sociale basis?

Meer informatie? Ga hier naar het volledige artikel 

Aan de slag met een beleidsvisie voor de sociale basis

Het maken van een integrale beleidsvisie sociale basis is één van de acties in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). In deze beleidsvisie komen in ieder geval de volgende thema’s aan bod: sociale samenhang of samenlevingsopbouw, mantelzorg, het tegengaan van eenzaamheid, inzet en ondersteuning van vrijwilligerswerk en professionals in het sociaal domein. Daarnaast is er aandacht voor gebiedsgerichte uitvoering. Het schrijven van zo’n beleidsvisie zorgt voor de verbinding van alle thema’s in de sociale basis.

Meer informatie? Ga hier naar het volledige artikel

 
Aan de slag met vrijwillige inzet

Het inzetten en ondersteunen van vrijwilligerswerk is één van de actiepunten dat onder het thema sociale basis valt uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Vrijwillige inzet en bewonersinitiatieven zijn essentieel om een goede sociale basis te bereiken. Bewoners zijn namelijk zelf onderdeel van de sociale basis en versterken deze door hun vrijwillige inzet. Maar wat is vrijwillige inzet? En hoe kun je dit als gemeente versterken?

Meer informatie? Ga hier naar het volledige artikel