Een overzicht van onderzoeken naar huiselijk geweld, seksueel geweld en kindermishandeling

De impact van corona

De COVID-19 pandemie houdt Nederland en Europa al meer dan een jaar in haar greep. Er is een gezondheidscrisis en er wordt gevreesd voor een toename van huiselijk geweld, seksueel geweld en kindermishandeling. Om de impact van de COVID-19 pandemie op deze beleidsterreinen in kaart te brengen, is er het afgelopen jaar veel onderzoek verricht naar huiselijk geweld, seksueel geweld en kindermishandeling.

De belangrijkste conclusies uit deze onderzoeken zijn dat er geen directe toename van huiselijk geweld is te zien. Wel weten we uit de praktijk dat incidenten van huiselijk geweld ernstiger zijn geworden. Daarnaast blijkt uit de onderzoeken dat kinderen die vóór de coronacrisis al kwetsbaar waren, meer te lijden te hebben van de lockdown. Er is meer ruzie in de thuissituatie en er zijn meer problemen met het schoolwerk. Het sluiten van de scholen is een extra risico op onveilige situaties voor deze groep kinderen. Er wordt vaker een beroep gedaan op hulp voor kinderen en ouders bij opvoedproblemen. Er wordt ook een stijging gesignaleerd van (online) seksueel misbruik van jongeren (meiden). De professional ondervindt daarnaast veel hinder van de coronamaatregelen om voldoende zicht te houden op de (on-)veiligheid in gezinnen. Online hulpverlening, zoals een chat-functie met hulpverleners, kent een toename van het aantal hulpvragen. Daarnaast lijken nieuwe risicogroepen te ontstaan: mantelzorgers en kinderen van gescheiden ouders hebben het relatief zwaar met de beperkingen van de lockdown.

Movisie heeft de verschillende onderzoeken in beeld gebracht.

Bekijk de onderzoeken hier

Ook heeft Movisie een stappenplan ontwikkeld om relaties gezond en veilig te houden tijdens de coronacrisis: Hoe houd ik onze relatie gezond en veilig?