Participatielezing 2022 door Tim 'S Jongers: ‘Beleid en uitvoering begint bij de verhalen van mensen zelf’

Veel belangstelling

Op vrijdagmiddag 25 maart van 15.00 tot 17.00 uur houdt politicoloog Tim ’S Jongers de vijfde Participatielezing van Movisie. Titel is ‘Van kloof naar brug: het belang van ervaringskennis voor het verkleinen van verschillen’. Centraal in zijn verhaal staan ervaringskennis en de vraag hoe gemeenten daar veel beter gebruik van kunnen maken. Hoe kunnen beleid en uitvoering vanuit de verhalen van mensen beginnen?

Op zijn verhaal gaan reageren Jeroen van der Waal, hoogleraar Erasmus Universiteit, Leila Assam, medeoprichter van Stichting Carabic en Marc Mulder, senior ervaringsdeskundige Armoede & Schulden bij Movisie. De lezing is zowel live in Pakhuis de Zwijger als online via een stream te volgen.

Wie is Tim ’S Jongers?

Sinds september 2019 is Tim ‘S Jongers als senior adviseur in dienst bij de RVS. Tim streeft ernaar om de systeemwereld en de leefwereld van burgers zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen. Zijn wens is dat iedereen kan leven in een land waar hij of zij zich ten volle kan ontplooien, naar eigen mogelijkheden en naar eigen wensen. Hij is vooral actief op het thema ‘Verschillen in de samenleving’.

Portretfoto Tim S Jongers

Foto van Tim 'S Jongers, gemaakt door Peter van Beek

Opgroeien in armoede en onzekerheid

Momenteel werkt Tim ‘S Jongers aan een RVS-project omtrent bestaansonzekerheid. Het boek ‘Gezichten van een onzeker bestaan’, waarin 14 mensen openhartig getuigen over een leven in bestaansonzekerheid, is de voorloper van dat advies. In De Volkskrant vertelde Tim dat hij zelf ook opgroeide in grote armoede en onzekerheid en weet hoe moeilijk het is om daaruit te komen: 'Als je met 10-0 achterstand begint, is hogerop komen geen klim op een ladder. Het is een tunnel waarin je moet blijven kruipen.'

Een wild voorstel

Armoede is een verhullende term, zegt ’S Jongers in het artikel. ‘Het lijden dat ermee gepaard gaat, het noodgedwongen leven in de overlevingsstand, de stress die de keuze tussen brood of nieuwe schoenen met zich meebrengt, daar zijn nauwelijks woorden voor.’ Om daar verandering in te brengen, deed ’S Jongers de RVS een wild voorstel: ‘Ik vond dat wij als Raad, gewoon bam, met een foto en een verhaal, moesten laten inzien wat een onzeker bestaan inhoudt. Geen advies, geen conclusies, maar gewoon luisteren naar de mensen om wie het gaat. Dat dit als een innovatief concept wordt beschouwd, laat zien in wat voor krom systeem we terecht zijn gekomen.’

Ervaringskennis en goed beleid

In 'Gezichten van een onzeker bestaan' laat ’S Jongers 14 mensen aan het woord voor wie elke dag een strijd om te overleven is. Vaak worden ze vermalen door een overheid die zich niet bekommert om pure pech of een verkeerde beslissing. ‘De grootste winst van het boek’, zei ’S Jongers in De Volkskrant, ’is dat een overheidsproduct mensen stil heeft gekregen. Ik heb reacties gehad van mensen die zeiden dat het boek hen had gedwongen tot reflectie, tot een pas op de plaats.’ Tim had ook zijn eigen levensverhaal kunnen optekenen.

Woorden geven aan lijden

In De Volkskrant deed hij één keer zijn verhaal. Om woorden te geven aan het lijden van de mensen over wie hij adviezen schrijft. Movisie heeft Tim gevraagd om in zijn Participatielezing in te gaan op hoe we bij beleid en uitvoering vanuit de verhalen van mensen kunnen beginnen. Wat is daarin aan het veranderen en wat kan nog beter? Hoe kunnen we ervaringskennis gebruiken voor goed beleid?

Wat is de Participatielezing?

De Movisie Participatielezing vindt voor de vijfde keer plaats. Afgelopen jaar verzorgde socioloog Thomas Kampen de lezing, die door Van Gennep werd uitgegeven als ‘De stofzuiger van Hanny’. Eerdere lezingen werden gehouden door Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarktvraagstukken in Tilburg, en cultuurpsycholoog en publicist Jos van der Lans. Dagvoorzitter is net als afgelopen jaar Olaf Stomp.

Kijk de Participatielezing terug