Participatielezing 2023 door Femke Kaulingfreks: 'Geen participatie maar ruimte voor eigenwijsheid'

Meld je nu aan

21 februari 2023

Op donderdagmiddag 20 april van 15:00 tot 17:30 uur houdt politiek filosoof en antropoloog Femke Kaulingfreks de zesde Participatielezing van Movisie. Centraal in haar verhaal staat het wantrouwen dat veel jongeren hebben tegen de overheid. Hoe komt dat en hoe zorgen we ervoor dat jongeren betrokken raken en zich gesteund voelen? Amber Kortzorg is dit jaar dagvoorzitter.

Jongeren die het meest te lijden hebben van kansenongelijkheid gaan het minst vaak stemmen en voelen zich niet thuis bij formele inspraaktrajecten. Ze hebben dan ook weinig invloed op het beleid dat hen aangaat. Tegelijkertijd hebben jongeren wel hun eigen - vaak eigenwijze - manieren om hun stem te laten horen en voor hun idealen op te komen. Ze doen misschien niet mee aan de politiek, maar hun ervaringsverhalen hebben wel politieke betekenis.

Wie is Femke Kaulingfreks?

Politiek filosoof en antropoloog Femke Kaulingfreks (1981) is onlangs benoemd op de Wibautleerstoel aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Zij is daarnaast lector aan de Hogeschool Inholland. Zij publiceerde onder meer het boek Straatpolitiek (2017) en was redacteur van Sociaal weerwerk, maatschappelijke betrokkenheid in zorg en welzijn (2021), het jaarboek van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken.

Foto van Femke Kaulingfreks

Foto Femke Kaulingfreks, gemaakt door Willeke Duijvekam

Eigenwijsheid en strijdvaardigheid

Kaulingfreks stelt dat kansengelijkheid en toekomstperspectief voor jongeren niet gebaat zijn bij meer participatie, maar bij ruimte voor eigenwijsheid en strijdvaardigheid. Door een 'pedagogiek van solidariteit' te ontwikkelen kunnen sociale (jeugd)professionals bijdragen aan een opvoeding tot eigenwijsheid én letterlijk en figuurlijk ruimte creëren voor de belangen van jongeren.

Daarmee plaatst Kaulingfreks de inzichten van Paolo Freire, grondlegger van de kritische pedagogiek, in een eigentijds perspectief. Ze verkent hoe we kunnen streven naar wederzijdse steun en betrokkenheid, in relaties waarin jonge mensen zich vrij kunnen uitdrukken en tegenmacht kunnen organiseren. Van beleidsmakers vraagt dit de moed om de eigen randvoorwaarden, taal en ervaringen van jongeren én (jeugd)professionals als uitgangspunt te nemen. Jongeren en hun pedagogische bondgenoten verdienen 'speelruimte' om mee vorm te geven aan een inclusieve en rechtvaardige samenleving.

Praktische informatie en aanmelden

De Participatielezing is vol. Je kunt je hieronder enkel alleen nog aanmelden voor het verslag dat na de lezing gepubliceerd wordt.

De Participatielezing is alleen live bij te wonen. De lezing wordt wel opgenomen en is later terug te kijken. Dagvoorzitter is Amber Kortzorg, bekend van het tv-programma Kassa.

Datum: Donderdag 20 april 2023
Locatie: Tolhuistuin, IJpromenade 2, 1031 KT Amsterdam
Tijd: 14:30 – 17:30. Inloop vanaf 14:30. De Participatielezing begint om 15:00 en eindigt om 17:00 met aansluitend een borrel.
Toegang: Gratis

Wat is de Participatielezing?

De Movisie Participatielezing vindt voor de zesde keer plaats. Vorig jaar verzorgde politicoloog Tim 'S Jongers de lezing, waarbij ervaringskennis centraal stond. Eerdere lezingen werden gehouden door socioloog Thomas Kampen, Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarktvraagstukken in Tilburg, en cultuurpsycholoog en publicist Jos van der Lans.

Kijk hier de Participatielezing van 2022 terug

Aanmeldformulier Participatielezing 2023