Participatieprijs 2014: doen mama’s het beter?

artikel - 15 september 2014
Participatieprijs 2014: doen mama’s het beter?

Op 15 september publiceerde De Telegraaf een artikel over 'Het Nieuwe Verdelen', het thema dat Movisie onder meer via de derde Participatieprijs agendeert. Onder de titel 'Mama doet het beter' gaat De Telegraaf in op een Duits onderzoek waaruit blijkt dat Duitse papa's het nog moeilijker hebben dan de mama's. Maar doen mama’s het beter? Steeds meer mannen en vrouwen zijn op zoek naar manieren om werk en privé beter te combineren, blijkt uit de eerste inzendingen van de Participatieprijs. Kent u ook een stimulerend of inventieve aanpak of een bijzonder project? Meld het aan en wie weet wordt het de winnaar van de Movisie Participatieprijs 2014!

De Telegraaf: ‘Volgens een Duits onderzoek hebben kersverse papa’s het nog moeilijker dan mama’s. Werkgevers zouden het eerder accepteren als vrouwen minder willen gaan werken dan wanneer mannen daar een balletje over opgooien. Meer dan de helft van de bezoeksters van VROUW.nl (56%), denkt dat dat in Nederland ook het geval is. Slechts 10% van de respondenten denkt dat zowel mannen als vrouwen probleemloos een dag minder kunnen gaan werken voor de kinderen. En toch nog 18% denkt dat mannen het best kunnen, maar niet willen en hun werkgever als excuus gebruiken om onder de kinderzorg uit te komen.’ Lees het artikel 'Mama's doen het beter' op de website van De Telegraaf.

Onder druk

Annemarie van Hinsberg, senior projectleider participatie en actief burgerschap van Movisie, zegt in hetzelfde artikel: ‘Vrouwen staan onder druk. Er zijn onderzoeken waarin we zien dat vrouwen de afgelopen jaren meer zijn gaan werken, terwijl mannen niet meer in de zorg zijn gaan doen. Door die combinatie wordt de verhouding steeds schever. Maar er zijn steeds meer mannen en vrouwen die op zoek zijn naar manieren om werk en privé te combineren.’

De uitdaging van de Participatiesamenleving

De verzorgingsstaat verandert in snel tempo in een participatiesamenleving. Dit gaat gepaard met forse bezuinigingen op betaalde zorg en welzijn. De verwachting is dat we (nog) meer moeten zorgen voor elkaar. Wat en hoe kunnen we nog niet overzien, maar duidelijk is dat de participatiesamenleving zowel mannen als vrouwen voor een grote uitdaging stelt. Hoe voorkom je straks overbelasting, ziekte en burn-out? Ofwel hoe zorg je dat mensen werk, zorg, huishouden, vrijwilligerswerk en andere activiteiten op een prettige en haalbare manier kunnen combineren? En hoe verdelen we de taken onderling?

We zoeken projecten die een impuls geven aan het nieuwe verdelen en daarbij oog houden voor diversiteit

Het Nieuwe Verdelen

Movisie wil deze vraag breed agenderen. ‘Het Nieuwe Verdelen’ is daarom het thema van de derde Movisie Participatieprijs. Voor de Participatieprijs 2014 zoeken we inspirerende en vernieuwende aanpakken die de uitdaging van het nieuwe verdelen in een ander licht plaatsen. We zoeken projecten die een impuls geven aan het nieuwe verdelen en daarbij oog houden voor diversiteit. Kleine of grote projecten die traditionele rolpatronen doorbreken en die man en vrouw de ruimte bieden om loopbaanontwikkeling en zorg op een realistische manier te combineren. Projecten die de rol van mannen in de opvoeding en zorg hoog op de agenda zetten. Initiatieven die mensen kunnen ontlasten en meer ruimte geven voor een eerlijke en haalbare taakverdeling, betaald of in ruilsystemen.

Goed voorbeeld doet volgen

Overheid, bedrijven, organisaties, emancipatiebureaus, belangenbehartigers, onderzoekers, we zijn allemaal zoekend. En al zoekend ontstaan ideeën. In de praktijk gebeurt al van alles. Initiatieven ontstaan die de discussie aanjagen over belemmerende rolpatronen en die deze proberen te doorbreken.  Zoals Vadercentrum Adam in Den Haag dat de rol van mannen in de opvoeding en zorg hoog op de agenda zet. Of de nieuwe initiatieven die mensen kunnen ontlasten en meer ruimte geven voor een eerlijke en haalbare taakverdeling, betaald of in ruilsystemen. Zoals de stichting Doordewijks, die in Rotterdamse wijken zeer betaalbare hulp biedt voor klussen waar mensen zelf niet aan toekomen. Kijk voor meer goede voorbeelden op www.movisie.nl/participatieprijs.

Al zoekend ontstaan ideeën. In de praktijk gebeurt al van alles

Iedereen kan meedoen

We nodigen alle actieve burgers, maatschappelijke organisaties en professionals, sociale firma’s, buurtondernemingen, bedrijven en gemeenten uit om hun initiatieven voor ‘Het Nieuwe Verdelen aan te melden. Heeft u ook een project of initiatief dat bezig is met de manier waarop we het in de participatiesamenleving met het gezin, familie, kennissen, de buurt, gemeente, of met de gehele samenleving opnieuw kunnen verdelen? Meld u dan nu aan. Een deskundige vakjury beoordeelt wat de beste projecten zijn.

Prijzenpakket

De hoofdprijs is € 2500,- en een op maat samengesteld pakket van workshops. Daarnaast zijn er ook voor andere genomineerde projecten (geld-)prijzen. Iedere aanmelding krijgt sowieso de gratis workshop ‘Het ontwikkelen of verbeteren van uw sociale interventie; een praktische tool‘ en vermelding als praktijkvoorbeeld op de website van Movisie.

Hoe meldt u aan?

Valt uw favoriete initiatief of project straks  in de prijzen! Doe dus mee met de Movisie Participatieprijs 2014 en meld uw initiatief vóór 15 oktober aan! Dat kan via het inschrijfformulier op www.movisie.nl/participatieprijs.