Participatiewiel

Het Participatiewiel is een door Movisie ontwikkelde - en veel gebruikte - leidraad voor integrale participatiebevordering. Het wiel biedt snel inzicht in hoe je het beschikbare aanbod en de participatiedoelen van mensen met elkaar verbindt. Ook kan het wiel beleidsmakers helpen bij het voor ogen houden van het perspectief van de burger. Professionals en beleidsmakers kunnen met behulp van het wiel werken vanuit wat mensen belangrijk vinden en wat hun doelen zijn, in plaats van te redeneren vanuit wetten en regels. Alle leefgebieden, zoals gezondheid, sociale contacten, (betaald) werk en dagbesteding zijn in het wiel meegenomen.

Wat is het participatiewiel?

In het Participatiewiel staat de leefwereld van mensen nadrukkelijk centraal. Met behulp van het wiel kun je werken vanuit wat mensen belangrijk vinden en wat hun doelen zijn, in plaats van te redeneren vanuit wetten en regels. Daarnaast laat het Participatiewiel de samenhang zien in activiteiten en wettelijke kaders die participatie bevorderen. Door die samenhang en door er gebruik van te maken, is meer ondersteuning op maat mogelijk voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben.

Bekijk de publicatie van het participatiewiel

In het filmpje hieronder wordt kort en bondig uitgelegd wat je met het Participatiewiel kunt doen. Ben je benieuwd naar voorbeelden uit de praktijk? Kijk dan hier.


 

Hoe kan je het participatiewiel gebruiken?
 

Gemeenten

Het Participatiewiel is op verschillende manieren te gebruiken. Zo bieden wij het Participatiewiel Samenspel XXL aan. Tijdens een werksessie voel je wat de kaders en mogelijkheden zijn om een ‘kwetsbare’ burger te laten meedoen in de maatschappij. Het spel bestaat uit een groot vloerkleed van 6 x 6 meter met een acteur of een ervaringsdeskundige midden in het wiel. Lees meer over wat er tijdens het Participatiewiel Samenspel XXL allemaal gebeurt.

Naar de werksessie Participatiewiel Samenspel XXL

Het Participatiewiel is ook te gebruiken om een interactief verandertraject te starten. Tijdens dit traject wordt met betrokken partners gewerkt aan een nieuwe manier van integraal werken. Vanuit het perspectief van de inwoner, krijgen betrokkenen inzicht in wat er nodig is om daadwerkelijk integraal te werken en verbinding te leggen tussen diverse werkvelden en ondersteunende organisaties. Het traject bestaat uit een interne sessie met ambtenaren van verschillende afdelingen en een werksessie met het Participatiewiel Samenspel XXL met betrokken partijen. Aan de hand van het Participatiewiel krijg je inzicht in de samenhang tussen diverse activiteiten en wettelijke kaders en analyseer je hoe organisaties hun activiteiten op elkaar kunnen afstemmen, met elkaar kunnen samenwerken en waar nog onbenutte kansen liggen. Van daaruit ga je met gemixte werkgroepen aan de slag om samenwerking en integrale werkwijzen in de praktijk en beleid neer te zetten. De aanpakken toets je in de praktijk bij inwoners en cliënten zelf en houd je tegen het licht van de doelen van het Participatiewiel en het perspectief van het individu. Wil je meer weten over het verandertraject? Neem contact op met Marjet van Houten.

Professionals

Ook als sociale professional wil je de participatie van je cliënt ondersteunen en versterken. Daarom ontwikkelde Movisie de online mini-cursus ‘Participatie van je cliënt ondersteunen’ met het Participatiewiel als uitgangspunt.

Naar de online training: Participatie van je cliënt ondersteunen