Met Peer to Peer ontdek je waar je passie ligt

Inspirerende voorbeelden van dagbesteding

25 juni 2018

Gemeenten en aanbieders van dagbesteding zijn in de praktijk op zoek naar nieuwe manieren van dagbesteding. Om hen te helpen bij deze zoektocht belichten wij elke maand in deze serie een inspirerend voorbeeld. Dit keer: Peer to Peer, een training voor mensen met psychische pro-blemen in Rotterdam.

Voor wie is dit project?

Peer to Peer is een training voor mensen met psychische problemen. Het gaat om mensen die bijvoorbeeld voor langere tijd dak- of thuisloos zijn geweest, een langdurende depressie hebben gehad of te maken hebben gehad met verslavingsproblematiek.

Peer to Peer in het kort

De training Peer to Peer helpt om te ontdekken wat je motiveert. Wat vind je leuk om te doen en wat kan je goed? Belangrijk is dat iemand gemotiveerd raakt en zin heeft om nieuwe dingen te leren. Het hebben of vinden van een passende dagbesteding kan iemand vervolgens echt helpen om verder te komen.

Gemiddeld doen 12 tot 16 deelnemers mee tussen de 25 en 65 jaar met veelal psychische problemen. Er zijn circa zes trainingen per jaar. De training kent wekelijkse groepsbijeenkomsten van een of twee dagdelen. De training duurt elf weken. De deelnemers gaan op een leuke en praktische manier aan de slag om hun passie in kaart te brengen. Ze leren hun doelen te formuleren, te netwerken en acties te ondernemen om resultaten te kunnen bereiken. Stapsgewijs en middels concrete doelen gaan zij hiermee aan de slag.

De trainers zijn professionals die zelf meerdere jaren in de psychiatrie hebben gewerkt. Een ervaringsdeskundige is co-trainer. Op dit moment zijn er vier ervaringsdeskundigen die inzetbaar zijn als co-trainer. De trainers zetten in op een positieve benadering, motiveren, creatief denken en het creëren van veiligheid. Ook wordt gekeken of deelnemers getraind kunnen worden om vervolgens zelf de training te geven aan peers. Cliënten helpen hiermee andere cliënten.

Meer weten over vernieuwing in dagbesteding? Bekijk de publicatie Dagbesteding in ontwikkeling.

Download publicatie

Waarom is dit vernieuwend?

  • De training is ontwikkeld door de cliëntenraad.
  • De training gaat uit van de motivatie en passie van de deelnemers en de eigen kracht die de deelnemers in kunnen zetten.
  • Er wordt verbinding gemaakt met andere partijen, zoals zorgverleners en huizen in de wijk.
  • De training wordt door een trainer en een ervaringsdeskundige gegeven.

Goede ervaringen

De ervaringen van deelnemers zijn positief. Aan het einde van de training lukt het deelnemers met behulp van hun opgebouwde netwerk om hun passie zichtbaar te maken en te delen. Zij hebben voor ogen hoe ze voor het realiseren van deze passie verdere acties kunnen ondernemen. Aan het eind van de training hebben deelnemers het gevoel dat ze er niet alleen voor staan en dat ze elkaar hierin kunnen versterken. De ontwikkeling van de deelnemers wordt vastgelegd in een cliëntenvolgsysteem.

Vernieuwing in dagbesteding
Begin 2016 deed Movisie een inventarisatie bij 10 kleine en 25 middelgrote en grote gemeenten. Hieruit bleek dat er nog geen grote verschuivingen waren in de opzet van dagbesteding. De verwachtingen waren echter, dat het aanbod zou worden vernieuwd en dat de voorliggende voorzieningen zouden worden uitgebouwd. Zodat er een meer integraal aanbod en meer samenwerking tussen aanbieders zou ontstaan. Een jaar later bracht Movisie de publicatie Dagbesteding in ontwikkeling uit. Hierin worden de 45 projecten opnieuw tegen het licht gehouden. Hebben ze het gered? Zijn de verwachtingen uitgekomen en zijn er nieuwe stappen gezet? Daarnaast beschrijven we in deze publicatie 16 nieuwe praktijkvoorbeelden van projecten voor mensen met dementie en voor mensen met ggz-problematiek. Het Kompas is er één van.

Eerder verschenen artikelen in deze serie over de voorbeelden Amsterdams Ontmoetingscentrum de Pijp, Enik Recovery College, Dagcentrum Kraaipan, Flevo Fiets, De Gedachtenkamer, het Kompas en Odensehuis.

Anderen bekeken ook: www.movisie.nl/publicaties/dagbesteding-ontwikkeling