Persona's voortijdig schoolverlaters

Maak kennis met jongeren als Bo, Luca en Deniz

20 april 2023

Vereniging Ingrado heeft samen met Movisie en enkele Regionale Meld- en Coördinatiepunten (RMC) acht persona's voortijdig schoolverlaten ontwikkeld. Deze persona's brengen jongeren in beeld met een levensverhaal, samengesteld door doorstroomcoaches (RMC-trajectbegeleiders) en jongeren zelf.

Het is belangrijk dat gemeenten en organisaties begrijpen wat jongeren bezighoudt, hun leefwereld. Zodat ze hen beter kunnen ondersteunen. En het is ook een kans om de diversiteit van de groep jongeren van voortijdig schoolverlaters realistisch naar voren te brengen. Doorstroompunten (RMC-regio’s) kunnen deze persona's gebruiken om uitvoerings- en beleidspraktijk beter op de doelgroep af te stemmen, waardoor de jongeren een meer op maat gemaakt traject aangeboden krijgen. Ook zetten de persona’s voortijdig schoolverlaters de aanpak voortijdig schoolverlaten in de aandacht waardoor een doorstroompunt haar rol in het sociaal domein duidelijk kan maken.

De deelnemende doorstroompunten en organisaties waren: RMC Friesland Oost (De Friese Wouden), RMC Noord-Kennemerland, RMC Gewest Zuid Limburg (Parkstad), RMC Rivierenland, RMC IJssel-Vecht, RMC Zuidoost Brabant, Loket voor Jonge Moeders (Den Haag) en Stichting Mara | Opstap (Den Haag). Movisie is met deze RMC-regio’s en organisaties aan de slag gegaan om de persona’s te ontwikkelden in opdracht van Ingrado.

Op het werkcongres van Ingrado op 20 april 2023 heeft RMC IJssel-Vecht een presentatie gegeven over hoe zij in de praktijk werken met persona Deniz. De persona's voortijdig schoolverlaten zijn mede mogelijk gemaakt door Movisie, in opdracht van Ingrado en het ministerie van OCW. Dit bericht verscheen eerder op de website van Ingrado.

Sinds 2007 zijn de Landelijke Vereniging voor Leerplichtambtenaren (LVLA) en het Landelijk Werkverband Voortijdig Schoolverlaten (LWVSV) gefuseerd tot Ingrado, vereniging voor leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC). Door zich te verenigen is Ingrado een volwaardige gesprekspartner van de VNG en de ministeries geworden voor het recht op onderwijs en ontwikkeling.

Lees meer over Ingrado