Platform Multiproblematiek: hulp voor professionals om gezinnen verder te helpen

Het helpen van gezinnen met multiproblematiek is niet eenvoudig. Om professionals hierbij te ondersteunen, is het Platform Multiproblematiek opgericht. Hierin werken diverse kennisinstituten samen. Leonie Aarsen, adviseur Veiligheid en Zorg van het CCV, over de meerwaarde van deze samenwerking.

In het platform werken het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), het Trimbos-instituut, het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie samen. Leonie Aarsen is er vanaf het begin bij betrokken. Bij multiproblematiek spelen meerdere, vaak complexe problemen op verschillende vlakken. Aarsen: ‘Juist die kluwen aan problemen veroorzaakt dat mensen er moeilijk zelfstandig uit kunnen komen. Er is vaak sprake van een domino-effect. Zo kunnen bijvoorbeeld financiële problemen stress binnen een gezin veroorzaken, waardoor weer andere lastige situaties kunnen ontstaan. Denk aan verslaving, huiselijk geweld, opvoedingsproblematiek of overlast in de wijk.’

Zorg, welzijn en veiligheid

‘In de zorg is al langer aandacht voor multiproblematiek en de aanpak daarvan’, vertelt Aarsen. ‘Maar de combinatie met het veiligheidsdomein is soms nog onderbelicht. Iedereen ziet het belang ervan in, maar het blijkt in de praktijk lastig vorm te geven.’ Daarom is er voor dit platform gezocht naar een samenwerking tussen zorg, welzijn en veiligheid. ‘Die samenwerking is de kracht van dit platform. Ieder kennisinstituut brengt een andere expertise in, waardoor het platform een kruisbestuiving is geworden van allerlei disciplines. We vullen elkaar goed aan.’

'De aanpak van multiproblematiek is en blijft maatwerk'

Praktisch toepasbare kennis

Het platform richt zich op professionals die in hun werk te maken hebben met multiproblematiek: van sociaal werkers tot aan beleidsmakers. Praktisch toepasbare kennis is op een toegankelijke manier gebundeld op de website platformmultiproblematiek.nl. Daarnaast organiseert het platform bijeenkomsten, zoals vragenuurtjes. Aarsen: ‘Tijdens deze vragenuurtjes staan verschillende onderwerpen centraal, aan de hand van casuïstiek. Door ervaringen te delen, kun je inspiratie opdoen, van elkaar leren en out of the box leren denken. De aanpak van multiproblematiek is en blijft maatwerk, dus het is belangrijk om alle mogelijkheden voor oplossingen in kaart te brengen.’

Durf te vragen

Om zo goed mogelijk maatwerk te kunnen bieden, roept Aarsen professionals op niet te aarzelen met het stellen van vragen. ‘Professionals worstelen vaak lang met multiproblematiek en wachten te lang met hulp vragen. Durf je kwetsbaar op te stellen. Ga actief het gesprek aan met collega’s, maak gebruik van het platform, wissel ervaringen uit en blijf op die manier leren van elkaar.’ 

Platformmultiproblematiek.nl

Op de website platformmultiproblematiek.nl vind je onder andere ervaringsverhalen van inwoners en professionals en handige tips en tools om in de dagelijkse praktijk te gebruiken. Je kunt je daar ook aanmelden voor bijeenkomsten.