Podcast Regenboogsteden: de veiligheid van de lhbti+ gemeenschap

Lokaal Regenboogbeleid heeft invloed op veel gebieden. Deze tweede aflevering van de podcastreeks Regenboogsteden gaat over de veiligheid van de lhbti+ gemeenschap en op welke wijze je daar lokaal aan kunt bijdragen. Uit diverse onderzoeken blijkt dat veel lhbti+ personen zich nog vaak onveilig voelen en ook komen geweldincidenten nog te vaak voor. Veilig jezelf kunnen zijn is essentieel en daar gaan we in deze aflevering uitgebreider over spreken.

In deze podcastreeks gaat Simon Timmerman, adviseur Regenboogsteden bij Movisie, samen met zijn collega’s in gesprek met diverse personen en organisaties die betrokken zijn bij lokaal regenboogbeleid. Wat heeft de lokale inzet de afgelopen jaren opgeleverd en welke ontwikkelingen zien we, hoe gaat het op dit moment en welke acties zijn er nodig in de toekomst?

De veiligheid van de lhbti+ gemeenschap 

In deze aflevering over veiligheid schuift Joey Poerwoatmodjo, adviseur Regenboogsteden bij Movisie, aan als co-host. Te gast zijn Brand Berghouwer, voorzitter bij Transgendernetwerk Nederland (TNN), en Iris Bekker, voorzitter bij Roze in Blauw Rotterdam. De vraag deze aflevering wordt gesteld door Rika Ringersma, adviseur bij CMO Stamm. 

Of bekijk de aflevering op Youtube

Lees meer

In deze aflevering wordt diverse keren verwezen naar publicaties, websites e.d. Hieronder tref je het overzicht met relevante links:

Regenboogsteden

Regenboogsteden, zijn gemeenten die zich actief inzetten voor de emancipatie, veiligheid en sociale acceptatie van lesbische, homo, bi+, transgender en intersekse personen. Movisie – kenniscentrum voor sociale vraagstukken – is al jaren uitvoerder van het programma Regenboogsteden in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Movisie adviseert en ondersteunt gemeenten in regenboogbeleid, ontwikkelt kennisproducten en publicaties én organiseert kennisuitwisseling. 

Lees meer over Regenboogbeleid

 Aflevering gemist?

De Podcast Regenboogsteden bespreekt vier onderwerpen: zichtbaarheid, veiligheid, jongeren en zorg & welzijn. Heb je een van de eerdere aflevering gemist? Je vindt ze terug op de overzichtspagina. 

Bekijk het overzicht van de Podcast Regenboogsteden