Podcastaflevering: Verandering van binnenuit? Zo werken migrantengemeenschappen aan mentaliteitsverandering

Habib El Kaddouri te gast bij podcast van Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating

22 oktober 2021

De alliantie Verandering van Binnenuit werkt al jaren aan gelijkheid, veiligheid en acceptatie van vrouwen en van LHBTI’s binnen migranten- en vluchtelingengemeenschappen. Maar een mentaliteitsverandering realiseren gaat niet vanzelf. Habib El Kaddouri, intern coördinator binnen het programmateam van de alliantie was te gast bij de podcast Liefde kent geen dwang.

Liefde kent geen dwang is de podcast van het kennis- en expertisecentrum Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating. Ze duiken in de verhalen die schuilgaan achter (on)vrije partnerkeuze, liefde en loyaliteit binnen verschillende gemeenschappen en de aanpak van huwelijksdwang en achterlating. Gepresenteerd door Süheyla Yalçin en Diny Flierman (manager van het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating).

Luister de podcast terug op Spotify

In deze aflevering vertelt Habib El Kaddouri over de aanpak van de alliantie Verandering van Binnenuit en de samenwerking met het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating. El Kaddouri is werkzaam bij Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) en coördinator van de Alliantie Verandering van Binnenuit, een samenwerkingsverband van een aantal migranten- en vluchtelingenorganisaties en Movisie. Verder vertelt pedagoog Abdellah Mehraz hoe hij de opvoedproblemen die hij ervaarde in zijn jeugd nu gebruikt om migrantenvaders te helpen om beter te communiceren met hun kind.

Wat is er de afgelopen drie jaar bereikt met de alliantie Verandering van Binnenuit?

Habib El Kaddouri: ‘Dat er echt een netwerk is van heel veel dialoogleiders van verschillende groepen die met elkaar eigenlijk die beweging proberen te maken. En hun stem in eigen kring verheffen om te zeggen van: “We willen gendergelijkheid, we willen acceptatie van LHBTI’s verder brengen”, dat is een heel belangrijk onderwerp. (…) De dialoogleiders uit verschillende gemeenschappen ontmoeten elkaar en wisselen kennis, expertise en ervaring uit.’ Dat is heel belangrijk, omdat sommige gemeenschappen meer ervaring hebben met bepaalde problemen en hoe dat aan te pakken dan andere gemeenschappen.

Luister naar de podcast