Powered by Movisie: 'Het 8-fasenmodel haalt het beste in mijn cliënten naar boven'

Het verhaal van Claire

Niet het accent op problemen, maar op de kwaliteiten van mensen. De Brabantse organisatie PlanH Werkt zoekt naar de beste manieren om zelfredzaamheid bij haar klanten te bevorderen. Sinds kort werkt de organisatie met het 8-fasenmodel van Movisie waarmee ze problemen van cliënten omdenkt. We vragen sociaal pedagogisch hulpverlener Claire Boelen van PlanH Werkt naar de impact van deze krachtgerichte methode.

Waarom is PlanH Werkt aan de slag gegaan met het 8-fasenmodel?

‘Wij willen verder groeien in een krachtgerichte manier van begeleiden waar naast aandacht voor problemen, vooral aandacht is voor talenten en krachten van de deelnemers. Om deze methode toe te snijden op onze organisatie, hebben we een training gevolgd bij Petra van Leeuwen van Movisie.’

Over PlanH Werkt
PlanH Werkt (opgericht in 2008) biedt specialistische wmo-begeleiding en dagbesteding aan. De organistie richt zich op complexe en meervoudige problematiek. PlanH Werkt is trots op het out of the box-denken en -handelen waardoor ze in staat zijn veel cliënten te helpen weer in hun kracht te komen. De begeleiders van PlanH Werkt zijn op hbo-niveau opgeleid en werken mee aan de wens van hun klanten om maximaal te participeren in werk of bezigheden waar ze zichzelf in kwijt kunnen. Bekijk de website van PlanH Werkt.

Wat spreekt je aan in deze methode?

‘Dat je focust op iemands krachten. Tijdens de training realiseerde ik me “goh, dat kan ook op deze manier en dat is veel positiever”. Voorheen kwam het wel eens voor dat ik alleen het doel voor ogen had: het oplossen van een probleem. Mijn aanpak was niet per se negatief, maar wel zakelijker dan nu.’

omdenken-voorkant

Voor die krachtgerichte benadering gebruik je onze leefgebiedenwijzer, die onderdeel is van het 8-fasenmodel.

‘Ik vind de leefgebiedenwijzer een goed hulpmiddel voor mensen die het lastiger vinden om over zichzelf te praten. Door het accent te leggen op leefgebieden, bijvoorbeeld relaties of zingeving, bekijk ik samen met hen wat goed en minder goed gaat. Zo’n gesprek combineer ik het liefst met een activiteit. Ik ga met de cliënt bijvoorbeeld een stuk wandelen en dan behandelen we een vraag uit de leefgebiedenwijzer. Bijvoorbeeld wat iemand in het verleden heeft geholpen bij het aanpakken van problemen. Zo’n vraag zorgt vaak voor nieuwe inzichten. Iemand vertelt over een hobby of een persoon waar ze al lang geen contact meer mee hebben maar die destijds een luisterend oor bood.’

Je denkt daarmee het probleem van de cliënt dus om.

‘Precies. Het mooiste daaraan vind ik dat iemand zelf weer inziet wat zijn of haar mogelijkheden zijn en dat die persoon opmerkt “goh, ik kan toch meer dan ik dacht” of “ik heb toch meer in me”. Door vanuit iemands krachten te redeneren, komt iemand meer in zijn kracht te staan.’

'Door vanuit iemands krachten te redeneren, komt iemand meer in zijn kracht te staan'

Heb je een voorbeeld?

‘Ik begeleid een man die zich minderwaardig voelt. Hij gaf bij alles aan dat hij het niet kon of hij wist wel een eigenschap van zichzelf te bedenken waarom iets niet lukte. Ik merkte dat ik daar soms in meeging. Dat ik zei: “Dat is toch wel heel vervelend.” Na de training van Movisie ben ik samen met hem een lijst gaan maken van de dingen die hij wél kan. Deze lijst hebben we een prominente plek in zijn huis gegeven. Wat ik niet had verwacht, gebeurde toch: dit werkte! Hij werd energieker en ging meer ondernemen.’

Hoe heeft Movisie je daarbij geholpen?

‘Door de training ben ik op een andere manier met deze cliënt gaan samenwerken. Ik benader hem en ook andere deelnemers positief en motiverend. Het 8-fasenmodel heeft ons geholpen om nog een stukje professioneler te werken. Daarnaast zijn onze plannen professioneler en uitgebreider, wat wij ook terug horen van de gemeenten.’

Hoe komt dat?

‘Tijdens de training oefenden we om ‘groene taal’ te schrijven in plaats van ‘rode taal’. Rood staat voor problemen, groen staat voor krachten en kwaliteiten. Ik nam voor de training een tekst van een intakegesprek mee en het viel snel op dat er meer rode taal in stond. Het hoeft natuurlijk niet honderd procent groen te zijn, maar zeker ook niet honderd procent rood. Dit heeft er bij mij voor gezorgd dat ik meer vanuit iemands wensen een begeleidingsplan opstel. Bijvoorbeeld vanuit de wens om meer contact te hebben met buurtgenoten. Ik krijg van mijn cliënten terug dat ze dit een fijne manier van werken vinden.’

Powered by Movisie
Dit artikel maakt deel uit van de campagne Powered by Movisie. Hier lees je de verhalen van de mensen achter onze resultaten. Bekijk alle verhalen.