Powered by Movisie: 'Ik heb nu meer aandacht voor de klant van de voedselbank'

Het verhaal van Wim

Aan ruim 300 gezinnen deelt hij wekelijks voedsel uit. Wim Zomer is sinds twee jaar vrijwilliger bij de voedselbank in Amersfoort. Hij volgde een training van Movisie om de klanten van de voedselbank te motiveren en activeren. We vragen hem naar de impact van deze training.

Wat doe jij als vrijwilliger bij de voedselbank?

Ik ben coördinator van het uitdeelproces. Twee keer per week delen wij voedsel uit aan onze klanten. Vijftien vrijwilligers zijn betrokken bij het uitdelen. Ik zorg ervoor dat die mensen op de juiste plek staan, dat ze weten wat ze moeten uitdelen en dat het gehele proces soepel verloopt voor onze klanten. Ik werk er 2,5 dag per week. Eén dag gebruik ik om alles voor te bereiden. Hebben we genoeg voor iedereen? Als dat niet zo is, dan hebben we nog de tijd om wat bij te bestellen.’

voorwerp-powered-by-wim-brood

Een vrij intensieve vrijwilligersbaan.

‘Ik vind het ook geweldig leuk werk! Bij stichting Voedsel Focus Amersfoort, zoals de voedselbank officieel heet, werken ruim honderd vrijwilligers van allerlei rangen en standen. Je voelt dat mensen intrinsiek gemotiveerd zijn om dit werk te doen.’

Waarom heb jij de training ‘Motiverende gespreksvoering’ gevolgd?

‘Movisie benaderde onze algemeen coördinator voor het project ‘Wat aandacht krijgt dat groeit’. Het idee was dat wij getraind zouden worden om vervolgens de gebruikers van de voedselbank te activeren om iets te doen aan hun situatie. Die training is heel enthousiast ontvangen, zowel door mezelf als door mijn collega’s. Behalve dat we genoten van de aandacht voor ons werk als vrijwilliger, hadden we tijdens de training de tijd om even stil te staan: waarom doe je dit nu met z’n allen? Enorm waardevol voor onze eigen motivatie! Daarnaast oefenden we gesprektechnieken zoals LSD (Luisteren, Spreken en Doorvragen). Na de twee trainingen zijn we in eigen beheer nog met z’n allen bij elkaar gekomen om gesprekstechnieken te oefenen. Dat zegt wel wat over ons enthousiasme.’

Wethouder Menno Tigelaar van gemeente Amersfoort:
‘Vanuit de gemeente doen we natuurlijk zoveel mogelijk om armoede te voorkomen. We stellen ook middelen beschikbaar voor stichtingen als Voedsel Focus Amersfoort. Uiteindelijk hoop je dat mensen zo kort mogelijk afhankelijk zijn van die extra hulplijnen en dat ze zelf door middel van participatie weer stappen voorwaarts kunnen zetten. Het is mooi dat ook de vrijwilligers van de Voedsel Focus door Movisie daarin extra ondersteund worden. Voedselbankvrijwilligers zijn echt begaan bij hun cliënten. Ze zijn een maatje voor hen en kunnen zo samen kijken welke stappen gezet kunnen worden. Daarom is het goed dat ze getraind worden door professionals.’

Wat heb je van de training geleerd?

‘De training heeft mij geholpen om meer aandacht voor de klant te hebben en letterlijk ook meer tijd voor iemand te nemen. Onlangs sprak ik een jonge vrouw aan. De vrouw zag er heel doorsnee uit, je zou op geen enkele manier de associatie gelegd hebben met de voedselbank. Na de training besloot ik om haar aan te spreken.'Misschien een gekke vraag, maar mag ik u misschien vragen hoe u hier terecht ben gekomen?' Ze begon meteen haar verhaal te vertellen, hoe ze door faillissement en psychische problemen van haar man in no time onder de armoedegrens terecht kwam. Vaak heb je een stereotiepe beeld van mensen die bij de voedselbanken komen. De samenleving denkt vaak dat het profiteurs of allochtonen zijn die niet willen werken. Als ik al zo’n gedachte had gehad, ben ik door haar verhaal daar helemaal van af. Je kunt het gewoon aan de buitenkant niet zien.’

En hoe heb jij haar daarmee geholpen?

‘Veel mensen die bij de voedselbank komen, hebben een minderwaardigheidsgevoel. Ze geloven er zelf niet meer in. Zijn ze bijna uit de shit staat er ineens weer een deurwaarder op de stoep. Ik merkte aan die jonge vrouw dat ze mijn interesse waardeerde. Dat ze gehoord werd in een stukje verdriet. Door dat gesprek werd haar relatie met de voedselbank ook gewoon anders, eventuele schaamte om over moeilijke dingen te praten verdween. Later vertelde ze me dat de aandacht die ze bij de voedselbank zo warm en heilzaam vindt, dat ze nu in haar situatie het zelfs fijn vindt om hier te zijn. Ze doet nu ook weer hard haar best om aan een baan te komen.’

Meer informatie
Bekijk de website van Voedsel Focus Amersfoort, de voedselbank voor Amersfoort en omstreken.

Powered by Movisie
Dit artikel maakt deel uit van de campagne Powered by Movisie. Hier lees je de verhalen van de mensen achter onze resultaten. Bekijk alle verhalen.