Powered by Movisie: ‘Movisie laat zien wat wel en wat niet werkt’

Het verhaal van Koen

Koen van Dijk is directeur van COC Nederland. Movisie is een belangrijke samenwerkingspartner en levert met zijn kennis een belangrijk fundament voor het werk van het COC en de LHBTI-beweging: het vergroten van de acceptatie van seksuele diversiteit en genderdiversiteit.

Thumbnail

Je steekt niet onder stoelen of banken dat je blij bent met de kennis van Movisie voor het werk van het COC en de LHBTI-beweging. Hoe zit dat?

‘De kracht van het COC zit in de honderden vrijwilligers die eraan werken om de acceptatie van LHBTI in de samenleving te vergroten. Hun

enthousiasme en bevlogenheid heeft in Nederland in de afgelopen decennia tot enorme vooruitgang geleid.

Een vrijwilligersbeweging zet programma’s en interventies vaak op vanuit de eigen levenservaring. Dat werkt vaak heel goed maar soms is die ervaring minder universeel dan men denkt. Neem bijvoorbeeld het bespreken van seksuele diversiteit en genderdiversiteit in migrantengemeenschappen. De gedachte was: als we het er maar over hebben samen, dan leidt dat tot meer acceptatie en meer begrip. Nee, de manier waarop zo’n gesprek loopt is sterk afhankelijk van wie er aan zo’n gesprek deelneemt. En van de dynamiek in de groep en die tussen de groep en de gespreksleider. Daar hangt de uitkomst van af. Als de randvoorwaarden voor het gesprek niet optimaal zijn, kunnen voordelen tegen seksuele en gender diversiteit zelfs sterker worden’.

En hoe helpt Movisie jullie dan?

‘De kracht van Movisie is dat het ons met kennis uit wetenschappelijk onderzoek laat zien wat wel en niet werkt. Zo heeft Movisie voor ons, het COC en de LHBTI-beweging ontzettend veel kennis uit wetenschappelijk onderzoek ontsloten. 

‘Door Movisie vergroten we onze kennis en bewustwording over het belang van effectieve methoden rond LHBTI-acceptatie’

Bijvoorbeeld met de publicatie Do the right thing. Daarin zijn allerlei methoden getoetst aan de wetenschappelijke kennis hierover. Movisie speelt voor onze beweging een heel belangrijke rol bij de bewustwording en kennis over de inzet van effectieve methoden. We zijn daarmee complementair: onze core business is mensen mobiliseren. Movisie levert met kennis een belangrijk fundament voor ons werk.
Wat ik sterk vind aan de aanpak van Movisie is dat de onderzoekers ook alternatieven aandragen. Het gaat niet alleen over wat niet werkt maar vooral ook over wat wel werkt en onder welke voorwaarden en omstandigheden. Dat is erg waardevol voor ons werk.’

 

 

Powered by Movisie
Dit artikel maakt deel uit van de campagne Powered by Movisie. Hier lees je de verhalen van de mensen achter onze resultaten. Bekijk alle verhalen.