Powered by Movisie: ‘Movisie is mijn hulplijn op afstand’

Het verhaal van Fatima

De gemeente Utrecht werkt met de Utrechtse Regenboogagenda aan meer zichtbaarheid, veiligheid en acceptatie van lesbiennes, homoseksuelen, bi+, transgender en intersekse personen (lhbti+ personen) in Utrecht. Fatima Aliyat, beleidsadviseur diversiteit bij de gemeente Utrecht, vertelt hoe ze samenwerkt met Movisie.

regenboogvlag-powered-by-movisie

Voor welke uitdagingen staan jullie als gemeente?

In het programma Utrechtse Regenboogagenda hebben we te maken met een aantal uitdagingen. Biculturele lhbti+ personen zijn daar één van. Dit zijn lhbti+ personen die naast hun Nederlandse achtergrond een band hebben met minimaal nog één andere cultuur. Deze groep loopt, in vergelijking tot andere lhbti+ personen, tegen andere problemen aan en de nood loopt soms hoog op. Dit komt omdat op het hebben van lhbti-gevoelens in veel culturen een taboe rust. De gemeente Utrecht wil lhbti+ personen en professionals ondersteunen, juist ook als het gaat om die groep met een biculturele achtergrond. Het programma ‘Jezelf kunnen zijn in Utrecht’ besteedt speciaal aandacht aan biculturele lhbti+ personen in onze gemeente.

Hoe werk je hierin samen met Movisie?

De gemeente Utrecht heeft veel baat bij het de kennis van Movisie op LHBTI-gebied. Movisie coördineert het Regenboogstedenprogramma voor 56 Regenbooggemeenten. Van Movisie ontvang ik inhoudelijk advies van Movisie-expert Charlot Pierik. Zij is mijn vaste adviseur en bij haar kan ik altijd terecht met vragen.

'Ik ontvang inhoudelijk advies en kan altijd terecht met vragen bij mijn vaste adviseur'

Zo heeft Charlot al meegedacht met plannen van aanpak voor projecten, zoals ‘Jezelf kunnen zijn in Utrecht’. Ook faciliteren Charlot en haar collega’s kennis- en informatie-uitwisseling tussen Utrecht en andere steden in Nederland. Deze uitwisseling vindt plaats in kleine bijeenkomsten, maar ook op grote congressen. Dit is buitengewoon leerzaam!

Wat kenmerkt de werkwijze van Movisie?

Movisie is mijn hulplijn op afstand, maar hun werkwijze is één van dichtbij en betrokken. Laagdrempelig, áltijd aanwezig en bereikbaar op de achtergrond. De adviezen zijn gebaseerd op buitengewoon veel kennis, gericht op samenwerking in de lokale context en altijd met aandacht voor politieke gevoeligheden. Movisie is mijn intermediair tussen de gemeente en belangenorganisaties en tussen mij en het ministerie.

Over het Regenboogstedenprogramma
De gemeente Utrecht is een Regenboogstad. In Nederland zijn meerdere Regenboogsteden die een convenant hebben getekend met het Ministerie van OCW. Zij verklaren dat zij gezamenlijk de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lhbti+ personen willen verbeteren. De gemeenten willen de aandacht voor lhbti+ emancipatie verankerd hebben in hun lokale beleid. Movisie vervult hierin een aanjagersrol, brengt gemeenten bij elkaar en verzamelt en deelt kennis.

Powered by Movisie
Dit artikel maakt deel uit van de campagne Powered by Movisie. Hier lees je de verhalen van de mensen achter onze resultaten. Bekijk alle verhalen.