Powered by Movisie: ‘De Transitiearena van Movisie helpt mij om beleid en praktijk aan elkaar te verbinden’

Het verhaal van Simon

Simon Heeremans is senior beleidsmedewerker Participatie bij het Ministerie van SZW. Hij richt zich daar ook op het beleid rondom Dagbesteding en Beschut werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als frequent bezoeker en deelnemer aan de Transitiearena van Movisie wil hij graag vertellen waarom dit voor hem zo waardevol is.

voorwerp-touw-simon-heereman

Wat levert de Transitiearena jou op in je werk als beleidsmaker in het sociaal domein?

‘We maken beleid in Den Haag, maar kunnen niet altijd bedenken hoe dit in de praktijk met al z’n verscheidenheid uitpakt. Door de Transitiearena regelmatig te bezoeken, weet ik wat er leeft – alles komt voorbij - en vooral waar de knelpunten in de uitvoering zitten. Ook kan ik soms vanuit mijn werk wat uitleg of toelichting geven op nieuwe (wets)informatie uit Den Haag. Als het nodig is, dan ga ik ermee aan de slag op mijn ministerie of samen met mijn counterparts van VWS of OCW. Met elkaar moeten we bekijken waar  we eventuele knelpunten in wet- en regelgeving kunnen weghalen om een soepele doorstroming van dagbesteding naar Beschut werk, of andersom, vorm te geven'.

Kun je uitleggen waarom dit voor jou goed werkt?

‘In het sociaal domein is samenwerking tussen verschillende disciplines van groot belang. Je hebt elkaar nodig om de verbinding tot stand te brengen. De Transitiearena is een plek om kennis te delen, verbindingen te maken en goede voorbeelden met elkaar te delen. Het is ontzettend waardevol om de verhalen, denkbeelden en ideeën van betrokken mensen vanuit de praktijk te horen. Het is voor mij eigenlijk een soort powerbank geworden. Ik krijg steeds weer nieuwe energie als ik hoor hoeveel positieve beweging er in het sociaal domein zit’.

Over de Transitiearena
De transitiearena Vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk is een serie bijeenkomsten om samen kennis te delen en een netwerk op te bouwen. Met elkaar verkennen we hier oude en nieuwe waarden en zoeken we naar nieuwe ‘rules of the game’. Doel is het stimuleren van vernieuwing en verandering. Het is een gezamenlijk groeiproces waarin we vernieuwende praktijkvoorbeelden en experimenten uitwisselen en volgen. Door het bijeenbrengen van verschillende perspectieven: aanbieders, gemeenten, cliënten, werkgevers, sociale ondernemers, beleidsmakers en onderzoekers, werken we aan maatschappelijke verandering. De Transitiearena werd in 2014 gestart door participatie- en veranderdeskundige Marjet van Houten (Movisie). Het is een open bijeenkomst die een keer per twee maanden in Utrecht plaatsvindt en altijd wordt aangekondigd op onze website in de agenda.

'Het is voor mij eigenlijk een soort powerbank geworden, ik krijg steeds weer nieuwe energie'

Het is dus geen strijd in de Transitiearena?

‘Verre van, zou ik zeggen. In het begin was de Transitiearena nog vaak gericht op vraagstukken zoals: waarom moeten we dat eigenlijk gaan doen en redeneerde iedereen vanuit zijn of haar eigen organisatie. Het gaat inmiddels niet meer om de vraag: waarom gaan we iets doen, maar hoe gaan we dat samen doen! Het is zo belangrijk om in samenspraak met elkaar de ontwikkeling vorm te geven. Het gaat vaak om complexe processen waar we als beleidsmakers samen met de uitvoering kennis van moeten hebben om de juiste richting te kunnen bepalen. Dat klinkt wellicht wollig, maar per slot van rekening gaat het om de meest kwetsbaren in onze samenleving die we met elkaar een goede plek om te leven en te participeren willen geven. Dat kan zowel in de dagbesteding als bij beschut werk. Ik ben blij dat Movisie als landelijk kennisinstituut de coördinatie en organisatie op zich heeft genomen. Het getuigt van durf en wil om de participatiebeweging op deze wijze te inspireren en langdurige ondersteuning te geven’.

Powered by Movisie
Dit artikel maakt deel uit van de campagne Powered by Movisie. Hier lees je de verhalen van de mensen achter onze resultaten. Bekijk alle verhalen.