Powered by Movisie: 'Het is zo fijn dat je in één oogopslag ziet wat je eraan hebt’

Het verhaal van Jessica

Hoe haal je oudere inwoners in je gemeente die eenzaam zijn of bij wie die eenzaamheid dreigt, uit hun sociale isolement? Houten voert actief beleid om kunst en cultuur duurzaam in te zetten bij het vergroten van de kwaliteit van leven van haar inwoners. Voor beleidsmedewerker Jessica Dijkman is onderzoek en beeldmateriaal van Movisie cruciaal voor het schragen van dat beleid.

In het centrum van Houten is de vergrijzing relatief hoog en de sociale samenhang relatief laag. ‘Sociaal isolement ligt op de loer’, zegt Jessica Dijkman, beleidsmedewerker cultuurbeleid bij de gemeente. Welzijnsorganisatie van Houten&co en de stichting Aan de Slinger – de educatieve en evenementtak van het plaatselijke theater – sloegen al de handen ineen. Dat resulteerde onder meer in door ouderen zelf georganiseerde danssalons, een graffitiproject en een dansvoorstelling voor ouderen. Achterliggende gedachte: deze activiteiten en de methoden die er de basis van zijn – culturele interventies – hebben een positief effect. Zowel op het welbevinden als op de gezondheid van de betrokken ouderen.

voorwerp-roze-muziekdoosje-met-danseres

Wil je vertellen hoe jullie te werk zijn gegaan?

Voor de financiering van een nieuw project klopten beide organisaties aan bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Dat stelde als voorwaarde dat de gemeente als co-financier bijdraagt. Jessica: ‘Begrijpelijk, die voorwaarde. Want het gaat ook om het verduurzamen van deze activiteiten. We weten uit onderzoek van onder meer Movisie dat er vaak leuke dingen gebeuren maar dat als het project ophoudt, alle kennis en effect daarmee ook verdwijnen.’

Het verduurzamen krijgt op meerdere manieren vorm, vertelt Jessica. ‘Movisie gaat gedurende het project beschrijven en onderzoeken wat de werkende factoren ervan zijn. Wat kunnen we er voor de toekomst van leren? Zowel voor het cultuurbeleid als voor welzijn. Want misschien betekent het wel dat welzijnsprofessionals hun werk op een andere manier moeten gaan doen.’

Een ander fundament van het verduurzamen is dat docenten, organisaties en professionals elkaar bijscholen. Jessica: ‘Sommigen zijn goede dansdocenten maar hebben nooit met ouderen gewerkt. Anderen, professionals, weten alles van sociale activiteiten maar hebben geen ervaring met lessen waar kunst en cultuur leidend zijn. We gaan culturele aanbieders helpen – bijvoorbeeld dansscholen – om beter klaar te zijn voor deze doelgroep. Wat moet je aanbod zijn en hoe zorg je dat mensen daadwerkelijk komen?’

Hoe is Movisie jou bij dit alles tot steun geweest hierbij?

‘Op verschillende momenten. Allereerst al bij het opstellen van de cultuurvisie door de gemeente. We hebben in ons beleid culturele interventies opgenomen. Gebaseerd op onderzoek van Movisie waaruit blijkt dat de inzet van deze interventies een positief effect hebben op het welbevinden van burgers.’

'Nut en noodzaak moet voor wethouders snel helder zijn'

Daarnaast had Jessica veel aan Movisie-onderzoek toen zij het voorstel en verzoek tot cofinanciering aan het college van burgemeester en wethouders voorlegde. En vooral aan de infographic waarin de werkzame mechanismen en de effecten staan van een culturele interventie (bekijk de infographic). Jessica: ‘Bestuurders krijgen zó veel stukken te lezen. Het is daarom zo fijn dat je iets in handen krijgt waarin je in één oogopslag ziet wat je eraan hebt.’

En bovendien, voegt ze toe: het besluit wordt door het hele college genomen. ‘Dan is het extra belangrijk dat ook wethouders die een heel andere expertise hebben dan sociale vraagstukken, snel een beeld hebben. Nut en noodzaak moet voor hen snel helder zijn. Dan is zo’n infographic heel fijn. Door informatie die bovendien afkomstig is van een gerenommeerd kennisinstituut. Dat geeft status.’

Het college van burgemeester en wethouders ging akkoord met het voorstel.
De aanvraag bij het Fonds voor Cultuurparticipatie is inmiddels goedgekeurd.

Powered By Movisie

Dit artikel maakt deel uit van de campagne Powered by Movisie. Hier lees je de verhalen van de mensen achter onze resultaten.
Bekijk alle verhalen.