Probeer eens het wiel van een ander

Stel, je hebt in je wijk keer op keer te maken met probleemjongeren, maar het lukt niet om contact met ze te leggen. Met het hele wijkteam heb je er al je hoofd over gebroken, allerlei ingangen geprobeerd, maar telkens lopen jullie tegen een muur op. Dan is het fijn als je je licht kunt opsteken bij collega’s in andere regio’s. Andere gemeenten moeten dit soort vraagstukken toch ook hebben?

Door de decentralisatie lijken gemeenten allemaal op hun eigen eiland het wiel uit te vinden. Veel gemeenten kampen met dezelfde vraagstukken. Sommige vinden een briljante oplossing. Die uitvinders brengt Movisie nu samen in het netwerk van associate members. Het zijn beleidsmakers en mensen uit de praktijk: gemeentelijke professionals, ervaringsdeskundigen en sociaal professional. Mensen die in hun eigen gemeente innovatie oplossingen bedachten voor ingewikkelde vraagstukken en nu hun kennis willen delen.

Binnen bij de kickboksschool

Reinier van der Grijp

Een van die associate members is zelfstandig sociaal professionals Reinier van der Grijp. Reinier is vertrouwenspersoon op het snijvlak van zorg en veiligheid. Het lukte hem in verschillende gemeenten om contact te leggen met jongeren op straat die in de problemen zitten vanwege drugs, criminaliteit of overlast. Reiniers persoonlijke aanpak zorgt ervoor dat hij niet alleen contact krijgt met de jongeren, maar ook binnenkomt bij het gezin. Hij onderhoudt contact met hun voetbalclub, kent de eigenaar van de kickboksschool en neemt in zijn aanpak ook gelijk broers en zussen mee.

Persoonlijke professionaliteit

‘De kracht van Reinier is zijn persoonlijke aanpak. Hoewel dat persoonlijk is, kunnen anderen daar zeker van leren’, vindt Janny Bakker-Klein, directeur van Movisie.

‘De kracht van Reinier is zijn persoonlijke aanpak'

‘Professionaliteit bestaat uit een technische kant, zoals het kennen van de wetten en weten hoe subsidiestromen werken. Maar het sociale aspect, iemands persoonlijke professionaliteit, is in het sociaal werk ook superbelangrijk. Dat is wat werkt in de persoonlijke stijl van Reinier en andere topprofessionals die grote dingen bereiken in hun werk.’

Waar word je blij van?

In het netwerk van de associate members zitten ook professionals en gemeenteambtenaren die innovatieve interventies hebben ontwikkeld. Zoals ook Astrid Veerman uit Huizen. Zij liet een uitgeblust buurthuis weer bruisen. Ze ging consistent met bezoekers van het wijkcentrum in gesprek over de vraag: waar word jij gelukkig van, en hielp hen om dát mogelijk te maken. Bakker-Klein: ‘Deze aanpak paste niet in de bestuurlijke logica, maar het leverde wel een enorme boost op voor de veerkracht van deze mensen zelf en de mensen uit hun omgeving. Dat tekent onze associate members.’

Snijvlakken van vakgebieden zit de innovatie

Inmiddels zijn er al veertig gemeenteambtenaren aangesloten bij het netwerk en zeven sociaal professionals. ‘Het grootste deel komt nu nog uit het gemeentelijke beleidsveld’, zegt Bakker-Klein. ‘Maar we willen een evenredig aantal sociaal professionals bij het netwerk betrekken om samen te zorgen voor een duurzame, positieve verandering voor mensen in kwetsbare posities. We praten nu met Sociaal Werk Nederland en leggen contact met voormalig Sociaal Professionals van het Jaar en winnaars van de Transformatie Trofee. De ervaring leert dat het vaak mensen zijn op het snijvlak van verschillende domeinen – zorg, sociaal, veiligheid, jeugd en participatie – die met die innovatieve oplossingen komen.’ Ook Zorgbelang Nederland is partner en zoekt naar getalenteerde sociaal professionals voor het netwerk. Movisie onderzoekt momenteel ook hoe ze ook ervaringsdeskundigen in dit netwerk op kunnen nemen.

Associate member worden?

De associate members komen vier tot zes keer per jaar bij elkaar om kennis uit te wisselen. Als je vraagstukken hebt waar de associate members en Movisie in kunnen ondersteunen, dan kan je met Movisie contact opnemen. Nieuwe leden zijn welkom. Om in aanmerking te komen als innovatieve professional moet je aangedragen worden door een collega of collega’s.

Dit artikel werd eerder geplaatst op Zorg+Welzijn.