Professioneel ondersteunen in de praktijk, wat werkt?

Succesfactoren verzameld uit 28 goede praktijkvoorbeelden
artikel - 4 februari 2013

Wat ervaren welzijnsprofessionals als succesvol in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken? Welke aanpak werkt nu wel of niet in de uitvoering van de Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl? En wat maakt het ene welzijnsproject een succes, terwijl het andere niet van de grond komt? In onderstaan artikel leest u over de succesfactoren die volgens professionals uit de praktijk steeds lijken bij te dragen aan geslaagde initiatieven in de Wmo.

Om professionals te ondersteunen in het werken volgens de Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl, zijn in de afgelopen vier jaar voor het programma Professionaliteit Verankerd 28 projecten beschreven die succesvol zijn in de aanpak van actuele maatschappelijke vraagstukken. De projecten zijn gekozen, omdat zij voorop lopen in hun aanpak, visie of werkwijze. De projecten, die beschreven zijn in de reeks Goede praktijken van MOVISIE, vormen hierdoor een schatkist aan informatie over professionele dienstverlening in de Wmo. Dit artikel geeft een overzicht van de succesfactoren, de parels, die we uit deze schatkist hebben gevist.

De succesfactoren zijn ingedeeld in de vijf kenmerken van professioneel ondersteunen uit de ‘Handreiking Maatschappelijke Ondersteuning’. Deze kenmerken zijn samen met het werkveld opgesteld om te laten zien hoe professionals omgaan met Wmo gerelateerde maatschappelijke opdrachten. De vijf kenmerken zijn: Eigen kracht versterken, Op de vraag afgaan, Binden en verbinden, Integraal werken, en Signaleren en agenderen. 

Download hieronder het volledige artikel, waarin u een overzicht vindt van de succesfactoren met een toelichting per kwaliteitskenmerk.  

 

Downloads
Professioneel ondersteunen in de praktijk - wat werkt