Professioneel ondersteunen in de praktijk, wat werkt?

Succesfactoren verzameld uit 28 goede praktijkvoorbeelden

4 februari 2013

Welke succesfactoren dragen volgens professionals bij aan geslaagde initiatieven in de Wmo?

Om professionals te ondersteunen in het werken volgens de Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl, zijn in de afgelopen vier jaar voor het programma Professionaliteit Verankerd 28 projecten beschreven die succesvol zijn in de aanpak van actuele maatschappelijke vraagstukken. De projecten zijn gekozen, omdat zij voorop lopen in hun aanpak, visie of werkwijze. De projecten, die beschreven zijn in de reeks Goede praktijken van MOVISIE, vormen hierdoor een schatkist aan informatie over professionele dienstverlening in de Wmo. Dit artikel geeft een overzicht van de succesfactoren, de parels, die we uit deze schatkist hebben gevist.

De succesfactoren zijn ingedeeld in de vijf kenmerken van professioneel ondersteunen uit de ‘Handreiking Maatschappelijke Ondersteuning’. Deze kenmerken zijn samen met het werkveld opgesteld om te laten zien hoe professionals omgaan met Wmo gerelateerde maatschappelijke opdrachten. De vijf kenmerken zijn: Eigen kracht versterken, Op de vraag afgaan, Binden en verbinden, Integraal werken, en Signaleren en agenderen.