Puberporno als positief voorlichtingsmateriaal?

Column Lou Repetur uit SpeZiaal februari 2012
artikel - 27 april 2012
Afbeelding bij Puberporno als positief voorlichtingsmateriaal?

Vanaf 1 augustus 2012 wordt voorlichting over seksuele diversiteit opgenomen in de zogenaamde kerndoelen van het onderwijs. Dat maakt seksuele voorlichting tot een verplicht onderdeel van het lespakket. Velen gaan erover in discussie, zo ook Women Inc. De door hen georganiseerde talkshow op 16 april 2012 had als titel: ‘Wie licht onze meiden voor?’ In deze talkshow gingen drie jonge vrouwen in discussie. Zij constateerden dat de huidige voorlichtingsmaterialen de heersende beeldvorming over seksualiteit niet bijstellen, en dat is wel broodnodig. De media (reclames, televisieprogramma’s, tijdschriften) en het overgrote deel van het pornoassortiment geven een zeer eenzijdig beeld van vrouwelijke en mannelijke seksualiteit.

Een beeld dat geen recht doet aan de seksuele diversiteit, wensen en grenzen van individuen, maar voortborduurt op stereotype beelden. Jongeren worden door deze stereotype beelden beïnvloed en beperkt in hun persoonlijke seksuele zoektocht. Waar het op neer komt voor de vrouw, is dat zij nog steeds wordt neergezet als een seksueel onbenul, met weinig eigen wensen, dienstbaar en vooral uit op het genot van onze (heteroseksuele) mannelijke mede-mensen.

Puberporno

Jongeren moeten dit beeld genuanceerd krijgen, is het advies. Met positief voorlichtingsmateriaal zoals speciaal daarvoor op maat gemaakte puberporno. Uiteraard wel verantwoorde alternatieve porno, waarin gewerkt wordt met ‘echte mensen en echte liefde en waar ruimte is voor álles van seks, zoals kleine blikken en gegiechel…’. Vrouwvriendelijk en feministisch, met veel aandacht voor realistisch vrouwelijk genot, emoties en relatie(s), maar dan voor pubers. En daar is zeker een punt te maken. Als het gaat om de seksuele beleving hebben puber meisjes meer negatieve gevoelens over seks dan puber jongens. Zij schamen zich vaker, hebben vaker schuldgevoelens na masturbatie en vinden seks vaker vies. Puber jongens zijn vaker dan puber meisjes tevreden over hun lichaam en geslachtsdelen. Zeggen vaker seks belangrijk te vinden, willen vaker alles uitproberen en zeggen vaker seks fijn te vinden.

Wat is goede seks?

Het is inderdaad triest gesteld met de seksuele beleving. Maar of alternatieve puberporno nu het antwoord is, wil ik hier echt betwijfelen. Sterker nog, het kopt lekker in een talkshow van Women Inc., maar staat mijlenver van de werkelijkheid van scholen, pubers, ouders en do-centen. Daarnaast is de eenzijdige beeldvorming niet op te lossen met één voorlichting, hoe kek dan ook. Als we pubers willen helpen hun eigen verlangen te ontdekken, los van stereo-typen, dan hebben we meer nodig dan dat. Leer hen dat goede seks (in of buiten een relatie) aan een aantal criteria moet voldoen.

Wederzijdse toestemming

Wederzijdse toestemming is essentieel. Deze toestemming moeten beide (of meerdere) par-tijen geven. En kan uiteraard te allen tijde terug getrokken worden, zelfs door maar één partij. Wie A zegt, hoeft dus never nooit daarom B te zeggen. En dat is niet altijd makkelijk, want toestemming kun je niet alleen verbaal maar ook non-verbaal geven. En helaas interpreteren wij non-verbaal gedrag niet allemaal hetzelfde.

Vrijwilligheid en gelijkwaardigheid

Voor goede seks heb je ook vrijwilligheid nodig, dus de afwezigheid van elke vorm van dwang. Je hebt subtiele vormen en hele duidelijke vormen van dwang. Het is belangrijk om te weten wat jij (subtiel of niet) ervaart als dwang. Gelijkwaardigheid is in een seksuele relatie noodzakelijk. Evenals context adequaat gedrag, je (jullie) gedrag stoort, beledigt of choqueert niemand. Bij jongeren onder de 18 jaar spreken we ook van leeftijdsadequaat gedrag, wat je doet, past bij je leeftijd. Nu is niet elke 16 jarige hetzelfde, dus maatwerk is geboden. Een 16 jarige die zijn piemel op straat (seksueel) betast, vertoont geen leeftijdsadequaat gedrag. Echter een tweejarige die dat doet weer wel, hij moet nog leren dat je dat niet in de openbaarheid doet.

Zelfrespect

Je maakt keuzes die jezelf of een ander niet schaden. Met voldoende zelfrespect maak je negatieve keuzes niet of minder snel.

Criteria en technische kennis

Het zijn deze criteria die minderjarigen (en de samenleving) nodig hebben om binnen veilige grenzen te kunnen experimenteren, zelfs met cyberseks. Geef jongeren, naast de broodnodige technische kennis over seksualiteit, deze criteria om veilig op ontdekkings-tocht te kunnen gaan naar wat seksueel bij hen past. Start bij kleuters met het leren van positieve omgangsvormen en eindig bij tieners met voorlichting over liefde, relaties en seksualiteit. Natuurlijk is het prima om voor de happy few te experimenteren met alternatieve (puber)porno. Echter de vraag: ‘Wie licht onze meiden voor?’ moeten we wel serieus beantwoorden. Het liefst niet in een simplistische talkshow.

Lou Repetur is projectleider en adviseur bij MOVISIE. Deze column verscheen ook in het vakblad SpeZiaal, nr. 2, 2012.