QueZ laat je stilstaan bij wat je cliënt wil, niet wat jij wilt

7 augustus 2013

Zelfregie betekent dat cliënten zelf aan het stuur zitten, ook als ze afhankelijk zijn van ondersteuning. MOVISIE ontwikkelde QueZ, een instrument dat professionals en vrijwilligers helpt om in het gesprek met de cliënt consequent uit te gaan van de eigen regie. Marian de Vries, manager thuisbegeleiding bij ZorgAccent, is betrokken bij de ontwikkeling. Wat zijn haar ervaringen?

Doen jullie aan zelfregie?

'Jazeker. De teams thuisbegeleiding zijn er volop mee bezig. We hebben in januari met de teams de zelfregietraining gevolgd. Die legt een mooie basis: we hebben ons een dag lang in het thema verdiept. Daar sluit QueZ goed bij aan.'

Hoe gebruiken jullie QueZ?

'In de intervisiegroepen. We bespreken een casus en gebruiken QueZ om snel tot de kern komen, tot dat waar het echt om gaat. Elke medewerker heeft een exemplaar van QueZ. Het is handig dat het boekje klein is, daardoor wordt het makkelijk meegenomen en erbij gepakt. Per intervisiegroep is er één medewerker verantwoordelijk voor zelfregie.'

Je bent betrokken geweest bij de ontwikkeling. Wat vind je van het resultaat?

'De vragen zijn scherp geworden doordat mensen uit verschillende settingen hebben meegewerkt. Die vragen vormen nu echt de kern van zelfregie. Ook de thuisbegeleiders in mijn teams zijn enthousiast. De vragen geven richting, zetten aan tot denken en reflecteren en geven ruimte om te experimenteren.'

Is QueZ ook zonder training te gebruiken?

'Ja, dat kan, maar dan hadden de thuisbegeleiders de visie niet meegekregen. Ze hebben tijdens de training ontdekt wat ze al doen en wat ze nog meer of anders kunnen doen om mensen te ondersteunen bij de eigen regievoering.'

En nu?

'Met een werkgroep gaan we de intakefase onder de loep nemen. Doel van alle activiteiten is dat het werken vanuit zelfregie zo vanzelfsprekend is dat het boekje en de specifieke aandacht tijdens de intervisie niet meer nodig zijn.'

Een aanrader voor andere organisaties?

'Ja, met de kanttekening dat alleen QueZ niet voldoende is. Dan blijft het te veel aan de oppervlakte. Je moet ook aan de slag met de visie eronder.'

Wat vinden de thuisbegeleiders van QueZ?

'QueZ laat je stilstaan bij wat de cliënt wil, niet wat jij wilt.'
'Je komt snel tot inzicht wat er speelt binnen een situatie.'
'Je kijkt meer naar je eigen handelen, daar ben je je bewuster van.'
'Goed om meer te weten over de cliënt als persoon: drijfveren en motivatie.'
'We zijn geneigd om antwoorden te geven zonder goed door te vragen. Deze lijst helpt.'

Meer informatie & bestellen

Bestel of download tien exemplaren van QueZ inclusief een praktische kaartenset voor € 15,-.  QueZ is nu ook beschikbaar voor smartphone en tablet. Ga naar quez.movisie.nl. Je kunt ervoor kiezen de website als icoontje te plaatsen op je beginscherm. Zo kun je QueZ direct gebruiken!

Dit artikel is afkomstig uit MOVISIES 17, juni 2013. MOVISIES is de relatiekrant van MOVISIE en verschijnt drie keer per jaar. MOVISIES ook bij u in de brievenbus? Meld u nu aan!