Radicalisering voorkomen: vier inspirerende praktijkvoorbeelden

Hoe kunnen professionals voorkomen dat iemand radicaliseert? Begin 2016 publiceerde Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) dertien praktijkvoorbeelden die de afgelopen tien jaar in Nederland zijn toegepast om radicalisering van jongeren tegen te gaan. Deze selectie breidt KIS nu uit met de beschrijving van vier nieuwe inspirerende voorbeelden van interventies.

Professionals werkzaam bij gemeenten, politie en welzijns-, onderwijs- en maatschappelijke organisaties hebben te maken radicalisering. Zij zijn vaak op zoek naar bruikbare informatie die hen kan helpen in de dagelijkse praktijk. Praktijkaanpakken om radicalisering tegen te gaan, zijn echter lastig vindbaar. En de voorbeelden die beschikbaar zijn, zijn veelal lokaal en projectmatig van karakter.

Na een eerdere publicatie waarin KIS dertien praktijkvoorbeelden beschreef die de afgelopen tien jaar in Nederland zijn toegepast om radicalisering van jongeren tegen te gaan, heeft KIS in het verlengde hiervan opnieuw een publicatie uitgebracht. Hierin worden vier nieuwe praktijkvoorbeelden om radicalisering te voorkomen uitgebreid beschreven, zodat professionals van elkaar kunnen leren en het wiel niet telkens opnieuw hoeft worden uitgevonden.

Lees verder op KIS.nl