Rainbow Academy: lhbtqia+ jongeren leveren input voor beleid en projecten

De Rainbow Academy is een samenwerking tussen de Nederlandse Jeugdraad en Movisie, die zich richt op lhbtqia+ jongeren van 15 tot 30 jaar. De Academy bestaat uit openbare trainingen en een jongerenpanel dat gevraagd en op eigen initiatief advies geeft over issues die hen aangaan, op het niveau van beleid en uitvoering. Het motto is ‘we leren wat we kunnen en laten horen wat we willen’. Zo zorgen we dat de stem van lhbtqia+ jongeren wordt gehoord.

Jongerenpanel  

Een van de onderdelen van de Rainbow Academy is het jongerenpanel, waarin lhbtqia+ jongeren tussen de 15 en 24 jaar actief zijn. De jongeren krijgen vanuit de Academy trainingen aangeboden om vaardigheden zoals spreken in het openbaar, storytelling, projectmatig werken en advies geven, op te doen. Met hun kennis, ervaringen, wensen en behoeften gaan zij vanuit hun eigen perspectief met partijen in gesprek over bijvoorbeeld beleidsvraagstukken, kunstprojecten, campagnes en televisieprogramma’s. Ze geven gevraagd en ongevraagd advies. Ook werken de panelleden aan projecten binnen hun eigen werkgroep. Er zijn vijf werkgroepen met de volgende thema’s: 

 • Veiligheid op straat 
 • Veilige sfeer op school 
 • Bi visibility 
 • Transgenderzorg 
 • Transgender en sport(protocollen) 

Samenwerking 

Tot dusver heeft het jongerenpanel verschillende projecten voor diverse opdrachtgevers uitgevoerd, waaronder een internationale NGO, lokale overheden en het Rijk. Daarnaast zijn het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vaste samenwerkingspartners. 

We zijn altijd opzoek naar nieuwe partners en brengen organisaties graag met het panel in contact. Zij kunnen:

 • advies geven op lhbtqia+ gerelateerde vraagstukken; 
 • handreikingen schrijven;  
 • input geven tijdens brainstormsessies;  
 • (in samenwerking) een kennissessie organiseren;  
 • trainingen ontwikkelen; 
 • mediacampagnes opzetten;  
 • en hun ervaringen delen. 

Vanuit de Rainbow Academy krijgen de jongeren een vergoeding voor het werk, wat inhoudt dat u gratis gebruik kunt maken van hun input. Dus heeft u een vraagstuk voor onze jongeren? Neem dan vooral contact met ons op via de onderstaande contactgegevens of via onze website! We kijken graag met u naar wat we voor elkaar kunnen betekenen.  

Trainingen en evenementen  

Naast het panel bestaat de Rainbow Academy ook uit trainingen en evenementen. Vier keer per jaar biedt de Academy openbare en kosteloze trainingen aan voor lhbtqia+ jongeren en mensen die met lhbtqia+ jongeren werken. Je kunt dan denken aan een training die gaat over het genderspectrum, vrijwilligersmanagement, het inclusief maken van een evenementen of organisatie voor transgender personen of invloed uitoefenen op beleid.

Eens per jaar wordt de Rainbow Academy Day georganiseerd. Hier komen gemiddeld 100 jongeren samen. Tijdens deze dag staan verbinding en inspiratie centraal. We vinden elkaar, leren van elkaar en verbinden zodat we steeds meer kunnen bereiken. Op deze dag bieden we trainingen aan, eten we met elkaar en genieten we samen van muziek en kunst. Het doel van de Rainbow Academy Day is om jongeren te inspireren en kennis mee te geven die ze in hun eigen omgeving in kunnen zetten.

Hebt u een vraag voor het panel of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Joey Poerwoatmodjo via j.poerwoatmodjo@movisie.nl of met Isabeau Jensen via isabeau@njr.nl